صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
216,842,431,733
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 40,742
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 459,258 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,396,875
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,322,332
تاریخ محاسبه NAV: 1394/07/14 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,322,332
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود