صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
285,799,948,564
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 43,141
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 456,859 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,710,808
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,624,787
تاریخ محاسبه NAV: 1395/02/14 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,624,787
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود