صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت سرمایه گذاری سایپا(سهامی عام) 274,596,082,535
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 50,200
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,800 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,538,900
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1388/11/27‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,470,041
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/09/25‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,470,041
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود