صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
231,192,898,337
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 42,216
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 457,784 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,550,804
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,476,428
تاریخ محاسبه NAV: 1394/09/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,476,428
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود