صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت سرمایه گذاری سایپا(سهامی عام) 250,743,165,128
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 48,189
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 451,811 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,269,909
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,203,328
تاریخ محاسبه NAV: 1393/11/07 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,203,328
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود