صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
282,650,327,452
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 42,026
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 457,974 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,809,010
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,725,606
تاریخ محاسبه NAV: 1395/04/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,725,606
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود