صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت سرمایه گذاری سایپا(سهامی عام) 287,984,142,049
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 49,850
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 450,150 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,843,550
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1388/11/27‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,777,014
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/08/06‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,777,014
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود