صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت سرمایه گذاری سایپا(سهامی عام) 293,606,231,244
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 50,324
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,676 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,909,264
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1388/11/27‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,834,318
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/08/30‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,834,318
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود