صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
276,824,300,127
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 51,391
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 448,609 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,462,524
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,386,630
تاریخ محاسبه NAV: 1394/03/01 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,386,630
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود