صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت سرمایه گذاری سایپا(سهامی عام) 281,102,495,850
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 49,863
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی)
تعداد واحدهای باقی مانده: 450,137 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,702,864
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1388/11/27‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,637,497
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/06/04‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,637,497
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود