صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
294,153,461,534
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 51,502
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 448,498 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,784,037
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,711,496
تاریخ محاسبه NAV: 1394/05/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,711,496
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود