صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
267,241,412,170
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 41,020
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 458,980 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,603,086
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,514,905
تاریخ محاسبه NAV: 1394/11/19 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,514,905
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود