صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
286,949,306,358
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 40,315
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 459,685 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,203,607
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,117,681
تاریخ محاسبه NAV: 1395/08/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,117,681
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود