صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
297,040,786,462
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 51,607
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 448,393 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,841,087
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,755,824
تاریخ محاسبه NAV: 1394/01/28 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,755,824
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود