صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
283,608,306,328
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 41,487
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 458,513 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,915,738
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,836,076
تاریخ محاسبه NAV: 1395/05/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,836,077
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود