صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
289,588,422,702
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 51,173
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 448,827 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,736,901
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,659,008
تاریخ محاسبه NAV: 1394/04/14 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,659,008
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود