صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
252,309,956,890
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 47,678
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 452,322 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,360,020
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,291,958
تاریخ محاسبه NAV: 1393/12/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,291,958
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود