صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
280,286,784,441
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 50,766
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,234 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,587,962
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,521,152
تاریخ محاسبه NAV: 1394/06/10 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,521,152
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود