صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
283,425,587,902
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 40,363
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 459,637 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,110,952
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,021,916
تاریخ محاسبه NAV: 1395/07/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,021,916
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود