صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
270,566,293,732
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 49,549
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 450,451 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,532,267
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,460,580
تاریخ محاسبه NAV: 1394/01/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,460,580
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود