صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
284,658,630,299
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 40,493
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 459,507 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,116,378
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,029,823
تاریخ محاسبه NAV: 1395/06/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,029,823
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود