صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق
منبع -
مقدمه مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، همچنین با توجه به شرایط فعلی بازار، قیمت کارشناسی تعدادی از سهام این صندوق از تاریخ 26 اسفند 1398 تا اطلاع ثانوی تعدیل گردید.
متن خبر
پیوست