صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۷۸۱ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ ۳۱,۱۶۰ ۲۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۳ ۰.۳۳ % ۱۰۷,۰۸۴ ۰.۱۵ % ۲۸,۸۳۶ ۲۰.۷۹ %
۳۷۸۲ ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ ۲۷,۳۰۸ ۱۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۱ ۰.۹ % ۱۱۰,۱۳۴ ۰.۱۵ % ۲۵,۹۸۰ ۱۸.۷۳ %
۳۷۸۳ ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ ۱۳,۵۷۹ ۱۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۷ ۱.۰۵ % ۱۱۰,۲۵۴ ۰.۱۷ % ۱۳,۵۷۹ ۱۰.۸۵ %
۳۷۸۴ ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۰,۰۷۶ ۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۹ ۰.۴۳ % ۱۱۱,۴۸۳ ۰.۱۷ % ۱۰,۰۷۶ ۸.۲۵ %
۳۷۸۵ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰ ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴ ۰.۰۷ % ۱۱۱,۵۷۰ ۰.۳۷ % ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ %
۳۷۸۶ ۱۳۸۸/۱۱/۲۹ ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴ ۰.۰۷ % ۱۱۱,۵۲۲ ۰.۳۷ % ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ %
۳۷۸۷ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۰۶۲ ۴۱.۹۳ % ۶۳,۵۰۶ ۰.۳۷ % ۳,۰۶۰ ۲.۶۷ %
۳۷۸۸ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱,۷۷۳ ۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۵۶ ۹۷.۸۶ % ۶۵۰ ۰.۳۷ % ۱,۷۷۳ ۱.۵۷ %