دسته بندی -
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 96.02.31
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز با موضوع تصویب صورت های مالی و ارائه گزارش حسابرس و تغییر سهامدار ممتاز در روز یکشنبه مورخ 96.02.31 ساعت 15 در محل آدرس بلوار آفریقا، بالا‌تر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51 طبقه 8 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست