دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه 1392.03.28 با موضوع افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار
منبع -
مقدمه صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك ممتاز جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك توسعه ممتاز در روز دوشنبه مورخ 1392.03.28 رأس ساعت 16 در دفتر مركزي شركت كارگزاري مفيد واقع در خيابان کریمخان زند، ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه نگين، كوچه زيبا، پلاك يك با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای...
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق