دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تشکیل صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز+تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه¬گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران
منبع -
مقدمه بسمه تعالی صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز 1- تشکیل جلسه : مجمع صندوق سرمایه¬گذاری توسعه ممتاز ثبت شده به شماره 29051 نزد مرجع ثبت شرکت¬ها و ثبت شده به شماره 10762 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد صاحبان واحد های سرمایه¬گذاری ممتاز رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 16/06...
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق