دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر بلامانع بودن تغییر در بندهای امیدنامه صندوق سرمایه گذاری ممتاز
منبع -
مقدمه جناب آقای مهری مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص) مدیر صندوق سرمایه¬گذاری توسعه ممتاز ¬¬ با سلام و احترام؛ در پاسخ به نامۀ شمارۀ 5543/504 مورخ 26/06/1392موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ 16/06/1392 مجمع صندوق سرمایه¬گذاری توسعه ممتاز، به اطلاع می¬رساند؛ اعمال تغییرات در بندهای 2-2-1، ...
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق