دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
منبع -
مقدمه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز، با حضور دارندگان واحدهای ممتاز صندوق در روز شنبه 1392/10/28 ، ساعت 14 در محل شرکت کارگزاری مفید برگزار خواهد گردید.
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق