صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري توسعه ممتاز به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس معادل 1 درصد وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف 100 میلیون ريال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ صفر ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه دو درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم سهام  تحت تملک صندوق به علاوه دو در هزار (0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان مجاز نصاب سرمایه گذاری در   آن ها.
4 کارمزد متولي سالانه دو در هزار (0.002) از متوسط روزانه ارزش خالص داراييهاي صندوق، حداقل 150 و حداکثر 400 میلیون ریال
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 200 ميليون ريال به ازاي هر سال مالي
6 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائيهاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي باشد
7 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.
8  کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس  معادل پنج ‌در صد هزار (0.00005) اندازه صندوق بر اساس مجوز با حداکثر کارمزد 5.000 میلیون ریال سالانه می­باشد.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها :

-         مبلغ 250 میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار؛

هزینه های متغییر به شرح زیر می باشند:

1-     به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ 5000 ریال؛

2-     به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ 800 ریال؛

3-     سالانه 0.00005 از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال؛

4-     سالانه 0.00003 از متوسط خالص ارزش دارایی ها از 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال؛

5-     سالانه 0.000001 از متوسط خالص ارزش دارایی ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا؛

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور

الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ريال براي صدور هر گواهي سرمايه گذاري (در صورتيکه صدور گواهي سرمايه گذاري براي باقيمانده واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمايه گذار تعلق نمي گيرد )

ب) بخش متغیر: یک در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف 500 هزار ریال برای هر بار سرمایه گذاری

مدير ثبت
کارمزد ابطال

الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ريال براي ابطال هر گواهي سرمايه گذاري 

ب) بخش متغیر: یک درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 30 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهینامه سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

مدير ثبت

صندوق