ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/27 251,733 92.53 % 3,086 1.13 % 7,633 2.81 % 9,595 3.53 % 121,123 44.52 %
2 1396/12/26 255,103 93.68 % 7,080 2.6 % 2,948 1.08 % 7,193 2.64 % 121,605 44.65 %
3 1396/12/25 255,623 94.09 % 7,079 2.61 % 2,404 0.89 % 6,583 2.42 % 121,421 44.69 %
4 1396/12/24 255,623 94.09 % 7,077 2.6 % 2,404 0.89 % 6,583 2.42 % 121,421 44.69 %
5 1396/12/23 255,623 94.09 % 7,075 2.6 % 2,404 0.89 % 6,584 2.42 % 121,421 44.69 %
6 1396/12/22 259,143 94.5 % 7,073 2.58 % 1,526 0.56 % 6,491 2.37 % 121,601 44.34 %
7 1396/12/21 259,247 91.71 % 7,071 2.5 % 10,395 3.68 % 5,962 2.11 % 121,512 42.99 %
8 1396/12/20 259,916 92.02 % 7,069 2.5 % 10,169 3.6 % 5,313 1.88 % 121,245 42.92 %
9 1396/12/19 261,309 92.48 % 7,071 2.5 % 8,696 3.08 % 5,478 1.94 % 122,067 43.2 %
10 1396/12/18 261,463 92.56 % 7,069 2.5 % 8,244 2.92 % 5,697 2.02 % 122,010 43.19 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi