صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۴۲۴,۸۹۴ ۴۰.۰۳ % ۵۷۶,۸۰۵ ۵۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۱۶ ۴.۱۷ % ۱۵,۶۰۹ ۲.۶۵ % ۱۸۸,۸۷۲ ۱۷.۷۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۴۲۱,۶۵۵ ۳۹.۷۷ % ۵۷۵,۳۱۹ ۵۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۹,۶۷۵ ۴.۶۹ % ۱۳,۶۵۹ ۲.۵۸ % ۱۸۸,۲۵۶ ۱۷.۷۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۴۲۰,۵۱۹ ۳۹.۴۱ % ۶۲۴,۱۶۴ ۵۸.۵ % ۰ ۰ % ۸,۵۹۶ ۰.۸۱ % ۱۳,۶۵۴ ۲.۵۷ % ۱۸۷,۹۸۹ ۱۷.۶۲ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۴۲۹,۲۸۷ ۴۰.۴۶ % ۶۰۹,۴۹۸ ۵۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۸,۴۶۴ ۰.۸ % ۱۳,۶۵۲ ۲.۵۸ % ۱۹۰,۱۳۴ ۱۷.۹۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۴۲۸,۳۴۰ ۴۰.۳۶ % ۶۰۹,۳۷۶ ۵۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۲ ۰.۹۳ % ۱۳,۶۴۷ ۲.۵۸ % ۱۸۸,۵۶۶ ۱۷.۷۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۴۲۸,۳۴۰ ۴۰.۳۶ % ۶۰۹,۲۸۷ ۵۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۲ ۰.۹۳ % ۱۳,۶۴۲ ۲.۵۸ % ۱۸۸,۵۶۶ ۱۷.۷۷ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۴۲۸,۳۴۰ ۴۰.۳۸ % ۶۰۹,۱۹۸ ۵۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۹,۷۰۲ ۰.۹۱ % ۱۳,۶۳۷ ۲.۵۸ % ۱۸۸,۵۶۶ ۱۷.۷۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۴۲۶,۷۹۸ ۳۸.۹۷ % ۶۰۸,۶۵۰ ۵۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۴۶,۰۴۵ ۴.۲ % ۱۳,۶۲۹ ۲.۵ % ۱۸۷,۵۵۷ ۱۷.۱۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۴۲۲,۱۴۸ ۳۹.۳۴ % ۵۷۰,۰۴۹ ۵۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۶۷,۱۴۰ ۶.۲۶ % ۱۳,۶۲۴ ۲.۵۵ % ۱۸۶,۵۹۳ ۱۷.۳۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۴۱۹,۹۳۶ ۳۸.۴۷ % ۶۴۷,۶۹۷ ۵۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۰۲ ۰.۹۳ % ۱۳,۶۱۹ ۲.۵۱ % ۱۸۴,۷۱۷ ۱۶.۹۲ %