سرمایه گذار محترم:
تغییر ارزش واحدهای صندوق از تاریخ 97/07/15 به دلیل تخصیص واحد های جایزه می باشد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه فرمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 174,766
تعداد واحدهای باقی مانده: 325,234
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 773,170,130,869
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,456,704
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,424,031
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,424,031
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/04 4,456,704 4,424,031 0 0 829,242 0 654,476 174,766 773,170,130,869
  2 1398/03/03 4,465,735 4,432,006 0 0 829,242 0 654,476 174,766 774,563,968,396
  3 1398/03/02 4,465,855 4,432,126 0 420 829,242 80 654,476 174,766 774,584,868,694
  4 1398/03/01 4,465,952 4,432,157 0 8,766 828,822 196 654,396 174,426 773,083,456,931
  5 1398/02/31 4,464,318 4,428,761 0 144 820,056 126 654,200 165,856 734,536,518,792
  6 1398/02/30 4,424,588 4,389,473 0 259 819,912 172 654,074 165,838 727,941,501,124
  7 1398/02/29 4,439,759 4,403,956 0 8,385 819,653 0 653,902 165,751 729,960,051,516
  8 1398/02/28 4,421,453 4,384,051 0 0 811,268 0 653,902 157,366 689,900,555,128
  9 1398/02/27 4,391,045 4,354,113 0 0 811,268 0 653,902 157,366 685,189,389,182
  10 1398/02/26 4,391,178 4,354,246 0 526 811,268 37 653,902 157,366 685,210,275,594
  11 1398/02/25 4,391,820 4,354,723 0 1,025 810,742 310 653,865 156,877 683,155,865,503
  12 1398/02/24 4,392,833 4,355,520 0 13 809,717 1,275 653,555 156,162 680,166,761,114
  13 1398/02/23 4,340,642 4,304,355 0 360 809,704 272 652,280 157,424 677,608,731,861
  14 1398/02/22 4,282,719 4,247,228 0 280 809,344 0 652,008 157,336 668,241,859,299
  15 1398/02/21 4,325,079 4,288,908 0 0 809,064 0 652,008 157,056 673,598,666,622
  16 1398/02/20 4,346,856 4,310,354 0 0 809,064 0 652,008 157,056 676,966,964,793
  17 1398/02/19 4,346,984 4,310,483 0 77 809,064 376 652,008 157,056 676,987,189,625
  18 1398/02/18 4,347,020 4,310,588 0 255 808,987 818 651,632 157,355 678,292,543,951
  19 1398/02/17 4,306,273 4,270,522 0 562 808,732 72 650,814 157,918 674,392,237,756
  20 1398/02/16 4,374,583 4,337,736 0 773 808,170 345 650,742 157,428 682,881,076,829