سرمایه گذار محترم:
تغییر ارزش واحدهای صندوق از تاریخ 97/07/15 به دلیل تخصیص واحد های جایزه می باشد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه فرمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 148,224
تعداد واحدهای باقی مانده: 351,776
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 553,586,028,270
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,759,390
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,734,793
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,734,793
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 3,759,390 3,734,793 0 30 763,857 116 615,633 148,224 553,586,028,270
  2 1397/08/21 3,750,900 3,726,550 0 233 763,827 63 615,517 148,310 552,684,620,130
  3 1397/08/20 3,734,622 3,710,268 0 167 763,594 9 615,454 148,140 549,639,082,639
  4 1397/08/19 3,775,986 3,751,164 0 0 763,427 0 615,445 147,982 555,104,720,466
  5 1397/08/18 3,797,577 3,772,329 1- 0 763,427 0 615,445 147,982 558,236,716,244
  6 1397/08/17 3,797,666 3,772,417 0 0 763,427 0 615,445 147,982 558,249,792,268
  7 1397/08/16 3,797,754 3,772,505 0 13 763,427 0 615,445 147,982 558,262,881,256
  8 1397/08/15 3,797,843 3,772,592 0 3 763,414 22,050 615,445 147,969 558,226,616,298
  9 1397/08/14 3,784,917 3,763,228 0 190 763,411 0 593,395 170,016 639,808,905,666
  10 1397/08/13 3,778,208 3,754,418 0 163 763,221 40 593,395 169,826 637,597,825,151
  11 1397/08/12 3,784,701 3,760,804 0 0 763,058 0 593,355 169,703 638,219,751,596
  12 1397/08/11 3,778,506 3,754,659 0 0 763,058 0 593,355 169,703 637,176,924,101
  13 1397/08/10 3,778,581 3,754,734 0 42 763,058 208 593,355 169,703 637,189,700,933
  14 1397/08/09 3,778,628 3,754,805 0 0 763,016 0 593,147 169,869 637,824,919,673
  15 1397/08/08 3,781,440 3,757,515 0 570 763,016 8 593,147 169,869 638,285,382,683
  16 1397/08/07 3,781,522 3,757,517 0 97 762,446 276 593,139 169,307 636,174,014,147
  17 1397/08/06 3,753,669 3,729,987 1- 111 762,349 11 592,863 169,486 632,180,491,984
  18 1397/08/05 3,751,615 3,727,709 0 0 762,238 0 592,852 169,386 631,421,793,798
  19 1397/08/04 3,787,036 3,762,685 0 0 762,238 0 592,852 169,386 637,346,157,045
  20 1397/08/03 3,787,121 3,762,770 0 104 762,238 23 592,852 169,386 637,360,506,864