سرمایه گذار محترم:
تغییر ارزش واحدهای صندوق از تاریخ 97/07/15 به دلیل تخصیص واحد های جایزه می باشد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه فرمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 169,050
تعداد واحدهای باقی مانده: 330,950
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 635,610,761,213
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,784,797
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,759,898
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,759,898
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/27 3,784,797 3,759,898 0 0 761,475 0 592,425 169,050 635,610,761,213
  2 1397/07/26 3,784,885 3,759,986 0 264 761,475 4 592,425 169,050 635,625,671,283
  3 1397/07/25 3,784,973 3,760,036 0 497 761,211 0 592,421 168,790 634,656,401,464
  4 1397/07/24 3,787,559 3,762,670 0 2,768 760,714 0 592,421 168,293 633,230,962,793
  5 1397/07/23 3,753,030 3,729,643 0 525 757,946 4,044 592,421 165,525 617,349,170,641
  6 1397/07/22 3,669,495 3,646,227 0 185 757,421 0 588,377 169,044 616,372,729,082
  7 1397/07/21 3,666,901 3,643,369 0 0 757,236 0 588,377 168,859 615,215,692,342
  8 1397/07/20 3,749,203 3,724,943 0 0 757,236 0 588,377 168,859 628,990,194,801
  9 1397/07/19 3,749,189 3,724,929 0 1,927 757,236 163 588,377 168,859 628,987,787,841
  10 1397/07/18 3,749,169 3,724,652 0 496 755,309 416 588,214 167,095 622,370,804,931
  11 1397/07/17 3,733,686 3,709,419 0 507 754,813 1,856 587,798 167,015 619,528,537,649
  12 1397/07/16 3,644,447 3,621,445 0 311 754,306 1,457 585,942 168,364 609,721,007,767
  13 1397/07/15 3,655,679 3,632,272 0 1,781 753,995 55 584,485 169,510 615,706,488,869
  14 1397/07/14 3,739,477 3,714,050 0 125,838 752,214 0 584,430 167,784 623,158,168,546
  15 1397/07/13 15,106,968 15,001,966 0 0 626,376 0 584,430 41,946 629,272,474,969
  16 1397/07/12 15,106,956 15,001,954 0 91 626,376 408 584,430 41,946 629,271,957,030
  17 1397/07/11 15,104,909 15,000,695 0 447 626,285 198 584,022 42,263 633,974,373,964
  18 1397/07/10 15,329,025 15,222,880 1- 501 625,838 72 583,824 42,014 639,574,060,241
  19 1397/07/09 15,747,053 15,630,502 1- 251 625,337 0 583,752 41,585 649,994,405,153
  20 1397/07/08 15,627,659 15,511,129 0 567 625,086 3 583,752 41,334 641,136,999,508