سرمایه گذار محترم:
تغییر ارزش واحدهای صندوق از تاریخ 97/07/15 به دلیل تخصیص واحد های جایزه می باشد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه فرمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 145,631
تعداد واحدهای باقی مانده: 354,369
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 608,059,469,353
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,211,832
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,175,344
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,175,344
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 4,211,832 4,175,344 0 2,393 793,384 3,626 647,753 145,631 608,059,469,353
  2 1398/02/02 4,237,958 4,201,561 0 0 790,991 0 644,127 146,864 617,058,067,796
  3 1398/02/01 4,244,969 4,208,419 0 767 790,991 643 644,127 146,864 618,065,214,381
  4 1398/01/31 4,244,751 4,208,170 0 0 790,224 0 643,484 146,740 617,506,867,778
  5 1398/01/30 4,206,144 4,170,138 0 0 790,224 0 643,484 146,740 611,926,013,984
  6 1398/01/29 4,206,284 4,170,277 0 122 790,224 276 643,484 146,740 611,946,502,734
  7 1398/01/28 4,206,356 4,170,387 0 693 790,102 7 643,208 146,894 612,604,857,510
  8 1398/01/27 4,238,937 4,202,344 0 378 789,409 39 643,201 146,208 614,416,356,890
  9 1398/01/26 4,268,657 4,231,542 0 376 789,031 0 643,162 145,869 617,250,790,305
  10 1398/01/25 4,198,352 4,162,169 0 413 788,655 7 643,162 145,493 605,566,428,475
  11 1398/01/24 4,194,410 4,158,220 0 0 788,242 0 643,155 145,087 603,303,619,527
  12 1398/01/23 4,192,812 4,156,657 0 0 788,242 0 643,155 145,087 603,076,956,286
  13 1398/01/22 4,192,952 4,156,797 0 273 788,242 0 643,155 145,087 603,097,254,240
  14 1398/01/21 4,193,092 4,156,869 0 2,281 787,969 1,765 643,155 144,814 601,972,841,857
  15 1398/01/20 4,134,636 4,099,102 0 196 785,688 65 641,390 144,298 591,492,288,795
  16 1398/01/19 4,112,087 4,076,827 0 125 785,492 5 641,325 144,167 587,743,955,949
  17 1398/01/18 4,104,864 4,069,818 1- 540 785,367 12 641,320 144,047 586,245,005,728
  18 1398/01/17 4,084,337 4,049,447 0 0 784,827 0 641,308 143,519 581,172,528,542
  19 1398/01/16 4,070,731 4,036,016 0 0 784,827 0 641,308 143,519 579,244,961,087
  20 1398/01/15 4,070,864 4,036,149 0 0 784,827 0 641,308 143,519 579,264,103,003