سرمایه گذار محترم:
تغییر ارزش واحدهای صندوق از تاریخ 97/07/15 به دلیل تخصیص واحد های جایزه می باشد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه فرمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 136,129
تعداد واحدهای باقی مانده: 363,871
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 490,600,383,893
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,626,548
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,603,937
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,603,937
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 3,626,548 3,603,937 0 0 772,419 238 636,290 136,129 490,600,383,893
  2 1397/10/24 3,612,592 3,590,153 0 256 772,419 0 636,052 136,367 489,578,346,829
  3 1397/10/23 3,616,632 3,594,154 0 369 772,163 19 636,052 136,111 489,203,947,912
  4 1397/10/22 3,625,254 3,602,606 0 0 771,794 0 636,033 135,761 489,093,444,788
  5 1397/10/21 3,625,040 3,602,398 0 0 771,794 0 636,033 135,761 489,065,096,862
  6 1397/10/20 3,625,126 3,602,483 0 134 771,794 295 636,033 135,761 489,076,736,408
  7 1397/10/19 3,625,162 3,602,547 0 0 771,660 407 635,738 135,922 489,665,368,550
  8 1397/10/18 3,616,828 3,594,075 0 83 771,660 0 635,331 136,329 489,976,703,660
  9 1397/10/17 3,581,207 3,558,815 0 0 771,577 0 635,331 136,246 484,874,311,720
  10 1397/10/16 3,553,694 3,531,571 0 106 771,577 248 635,331 136,246 481,162,402,528
  11 1397/10/15 3,553,761 3,531,747 0 0 771,471 0 635,083 136,388 481,687,903,539
  12 1397/10/14 3,555,782 3,533,767 0 0 771,471 0 635,083 136,388 481,963,474,569
  13 1397/10/13 3,555,841 3,533,826 0 14 771,471 0 635,083 136,388 481,971,505,462
  14 1397/10/12 3,555,899 3,533,883 0 1,968 771,457 18 635,083 136,374 481,929,767,275
  15 1397/10/11 3,573,160 3,550,612 0 3 769,489 0 635,065 134,424 477,287,510,092
  16 1397/10/10 3,585,771 3,563,067 0 679 769,486 92 635,065 134,421 478,951,078,230
  17 1397/10/09 3,583,588 3,560,749 0 0 768,807 101 634,973 133,834 476,549,329,329
  18 1397/10/08 3,569,640 3,546,935 0 0 768,807 0 634,872 133,935 475,058,737,213
  19 1397/10/07 3,525,224 3,502,871 0 0 768,807 0 634,872 133,935 469,157,069,875
  20 1397/10/06 3,525,299 3,502,946 0 0 768,807 88 634,872 133,935 469,167,050,383