سرمایه گذار محترم:
تغییر ارزش واحدهای صندوق از تاریخ 97/07/15 به دلیل تخصیص واحد های جایزه می باشد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه فرمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 139,003
تعداد واحدهای باقی مانده: 360,997
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 500,051,164,296
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,619,573
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,597,413
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,597,413
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/23 3,619,573 3,597,413 0 0 776,300 0 637,297 139,003 500,051,164,296
  2 1397/11/22 3,626,782 3,604,585 0 31 776,300 0 637,297 139,003 501,048,114,725
  3 1397/11/21 3,626,888 3,604,686 0 0 776,269 0 637,297 138,972 500,950,438,322
  4 1397/11/20 3,636,993 3,614,176 0 0 776,269 0 637,297 138,972 502,269,305,814
  5 1397/11/19 3,637,102 3,614,286 0 0 776,269 0 637,297 138,972 502,284,538,848
  6 1397/11/18 3,637,212 3,614,396 0 82 776,269 129 637,297 138,972 502,299,778,582
  7 1397/11/17 3,637,294 3,614,485 0 69 776,187 0 637,168 139,019 502,482,081,055
  8 1397/11/16 3,626,596 3,603,817 0 80 776,118 0 637,168 138,950 500,750,371,373
  9 1397/11/15 3,606,367 3,583,774 0 82 776,038 14 637,168 138,870 497,678,745,081
  10 1397/11/14 3,586,890 3,564,461 1- 0 775,956 40 637,154 138,802 494,754,247,280
  11 1397/11/13 3,609,057 3,586,400 0 0 775,956 0 637,114 138,842 497,942,895,060
  12 1397/11/12 3,607,971 3,585,310 0 0 775,956 0 637,114 138,842 497,791,590,541
  13 1397/11/11 3,608,061 3,585,400 0 17 775,956 124 637,114 138,842 497,804,165,053
  14 1397/11/10 3,608,132 3,585,488 0 49 775,939 16 636,990 138,949 498,200,012,702
  15 1397/11/09 3,605,618 3,582,984 0 104 775,890 0 636,974 138,916 497,733,820,407
  16 1397/11/08 3,594,125 3,571,587 0 430 775,786 252 636,974 138,812 495,779,186,643
  17 1397/11/07 3,598,270 3,575,779 0 33 775,356 0 636,722 138,634 495,724,540,655
  18 1397/11/06 3,619,381 3,596,625 0 0 775,323 0 636,722 138,601 498,495,785,316
  19 1397/11/05 3,629,552 3,606,680 0 0 775,323 0 636,722 138,601 499,889,468,100
  20 1397/11/04 3,629,633 3,606,761 0 224 775,323 178 636,722 138,601 499,900,696,881