صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۷۴۶,۸۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۵,۲۵۳,۱۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۵۸,۶۴۱,۳۵۴,۶۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۵,۵۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۴,۵۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۴,۵۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۲۳۵,۵۰۴ ۲۳۴,۵۳۵ ۲۳۴,۵۳۵ ۰ ۰ ۵۳,۶۱۹,۱۷۶ ۰ ۳۸,۸۷۲,۳۵۶ ۱۴,۷۴۶,۸۲۰ ۳,۴۵۸,۶۴۱,۳۵۴,۶۹۴
  ۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۲۳۶,۴۴۳ ۲۳۵,۴۶۸ ۲۳۵,۴۶۸ ۰ ۰ ۵۳,۶۱۹,۱۷۶ ۰ ۳۸,۸۷۲,۳۵۶ ۱۴,۷۴۶,۸۲۰ ۳,۴۷۲,۴۰۵,۲۰۹,۵۸۱
  ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۲۳۶,۴۴۸ ۲۳۵,۴۷۳ ۲۳۵,۴۷۳ ۰ ۰ ۵۳,۶۱۹,۱۷۶ ۰ ۳۸,۸۷۲,۳۵۶ ۱۴,۷۴۶,۸۲۰ ۳,۴۷۲,۴۷۷,۴۲۱,۸۷۳
  ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۲۳۶,۴۵۳ ۲۳۵,۴۷۸ ۲۳۵,۴۷۸ ۰ ۵,۷۲۵ ۵۳,۶۱۹,۱۷۶ ۸,۸۹۹ ۳۸,۸۷۲,۳۵۶ ۱۴,۷۴۶,۸۲۰ ۳,۴۷۲,۵۴۹,۷۵۲,۴۹۳
  ۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۳۶,۴۵۸ ۲۳۵,۴۸۲ ۲۳۵,۴۸۲ ۰ ۱۳,۶۹۵ ۵۳,۶۱۳,۴۵۱ ۱۲,۲۵۵ ۳۸,۸۶۳,۴۵۷ ۱۴,۷۴۹,۹۹۴ ۳,۴۷۳,۳۶۴,۱۳۳,۰۲۶
  ۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۲۳۶,۳۷۶ ۲۳۵,۴۰۸ ۲۳۵,۴۰۸ ۰ ۴۹,۹۴۱ ۵۳,۵۹۹,۷۵۶ ۲۲,۴۱۱ ۳۸,۸۵۱,۲۰۲ ۱۴,۷۴۸,۵۵۴ ۳,۴۷۱,۹۲۵,۷۱۱,۲۶۶
  ۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۲۳۵,۰۵۷ ۲۳۴,۰۹۶ ۲۳۴,۰۹۶ ۰ ۵,۳۹۵ ۵۳,۵۴۹,۸۱۵ ۳۰,۹۴۲ ۳۸,۸۲۸,۷۹۱ ۱۴,۷۲۱,۰۲۴ ۳,۴۴۶,۱۳۶,۷۴۹,۵۲۳
  ۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۲۳۵,۳۷۱ ۲۳۴,۴۱۳ ۲۳۴,۴۱۳ ۰ ۱۴,۷۹۷ ۵۳,۵۴۴,۴۲۰ ۱۲,۴۴۲ ۳۸,۷۹۷,۸۴۹ ۱۴,۷۴۶,۵۷۱ ۳,۴۵۶,۷۸۱,۵۸۸,۴۴۸
  ۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۲۴۰,۵۲۴ ۲۳۹,۵۰۱ ۲۳۹,۵۰۱ ۰ ۰ ۵۳,۵۲۹,۶۲۳ ۰ ۳۸,۷۸۵,۴۰۷ ۱۴,۷۴۴,۲۱۶ ۳,۵۳۱,۲۵۵,۶۱۷,۰۶۷
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۲۴۱,۴۳۱ ۲۴۰,۴۰۵ ۲۴۰,۴۰۵ ۰ ۰ ۵۳,۵۲۹,۶۲۳ ۰ ۳۸,۷۸۵,۴۰۷ ۱۴,۷۴۴,۲۱۶ ۳,۵۴۴,۵۷۹,۴۸۸,۴۵۲
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۲۴۱,۴۳۱ ۲۴۰,۴۰۵ ۲۴۰,۴۰۵ ۰ ۱۴,۹۴۹ ۵۳,۵۲۹,۶۲۳ ۲۰۹,۲۵۲ ۳۸,۷۸۵,۴۰۷ ۱۴,۷۴۴,۲۱۶ ۳,۵۴۴,۵۷۸,۱۸۸,۴۷۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۲۴۱,۴۱۶ ۲۴۰,۴۰۳ ۲۴۰,۴۰۳ ۰ ۱۳,۶۰۱ ۵۳,۵۱۴,۶۷۴ ۳۸,۸۷۹ ۳۸,۵۷۶,۱۵۵ ۱۴,۹۳۸,۵۱۹ ۳,۵۹۱,۲۶۷,۸۰۷,۰۳۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۲۴۴,۹۴۱ ۲۴۳,۹۲۹ ۲۴۳,۹۲۹ ۰ ۲۵۰,۴۶۶ ۵۳,۵۰۱,۰۷۳ ۱۷,۷۳۰ ۳۸,۵۳۷,۲۷۶ ۱۴,۹۶۳,۷۹۷ ۳,۶۵۰,۱۰۹,۸۹۳,۱۶۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۲۴۴,۹۶۶ ۲۴۳,۹۳۶ ۲۴۳,۹۳۶ ۰ ۲۲,۲۹۹ ۵۳,۲۵۰,۶۰۷ ۲۴,۵۹۶ ۳۸,۵۱۹,۵۴۶ ۱۴,۷۳۱,۰۶۱ ۳,۵۹۳,۴۳۸,۸۱۶,۶۲۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۲۴۳,۱۳۴ ۲۴۲,۱۱۸ ۲۴۲,۱۱۸ ۰ ۲۳,۰۷۸ ۵۳,۲۲۸,۳۰۸ ۵۱,۱۵۲ ۳۸,۴۹۴,۹۵۰ ۱۴,۷۳۳,۳۵۸ ۳,۵۶۷,۲۱۷,۷۴۹,۰۷۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۲۴۲,۵۳۴ ۲۴۱,۵۲۹ ۲۴۱,۵۲۹ ۰ ۰ ۵۳,۲۰۵,۲۳۰ ۰ ۳۸,۴۴۳,۷۹۸ ۱۴,۷۶۱,۴۳۲ ۳,۵۶۵,۳۱۳,۴۴۱,۲۰۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۲۴۳,۷۷۴ ۲۴۲,۷۴۱ ۲۴۲,۷۴۱ ۰ ۰ ۵۳,۲۰۵,۲۳۰ ۰ ۳۸,۴۴۳,۷۹۸ ۱۴,۷۶۱,۴۳۲ ۳,۵۸۳,۲۰۳,۵۷۵,۸۳۰
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۲۴۳,۷۶۲ ۲۴۲,۷۲۹ ۲۴۲,۷۲۹ ۰ ۳۳,۲۴۴ ۵۳,۲۰۵,۲۳۰ ۳,۴۶۴ ۳۸,۴۴۳,۷۹۸ ۱۴,۷۶۱,۴۳۲ ۳,۵۸۳,۰۲۸,۵۰۹,۸۳۸
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۲۴۳,۷۶۲ ۲۴۲,۷۲۶ ۲۴۲,۷۲۶ ۰ ۳۳,۷۴۳ ۵۳,۱۷۱,۹۸۶ ۴,۰۱۵ ۳۸,۴۴۰,۳۳۴ ۱۴,۷۳۱,۶۵۲ ۳,۵۷۵,۷۵۸,۰۱۹,۲۵۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۲۴۳,۹۲۱ ۲۴۲,۸۶۲ ۲۴۲,۸۶۲ ۰ ۴۳,۰۹۰ ۵۳,۱۳۸,۲۴۳ ۱۱,۱۳۶ ۳۸,۴۳۶,۳۱۹ ۱۴,۷۰۱,۹۲۴ ۳,۵۷۰,۵۴۳,۴۲۵,۱۶۶
  مشاهده همه