صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۷,۲۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۲۲,۷۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۶۳,۴۰۴,۴۹۷,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۹۰۹,۴۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۸۷۲,۲۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۸۷۲,۲۱۱
تاریخ انتشار
1398/04/28
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۴,۹۰۹,۴۹۱ ۴,۸۷۲,۲۱۱ ۰ ۰ ۸۴۷,۹۲۷ ۰ ۶۷۰,۷۱۷ ۱۷۷,۲۱۰ ۸۶۳,۴۰۴,۴۹۷,۶۷۰
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۴,۹۰۹,۶۳۶ ۴,۸۷۲,۳۳۶ ۰ ۶۱ ۸۴۷,۹۲۷ ۳۴ ۶۷۰,۷۱۷ ۱۷۷,۲۱۰ ۸۶۳,۴۲۶,۷۱۳,۹۷۳
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۴,۹۰۹,۷۳۴ ۴,۸۷۲,۴۲۹ ۰ ۱۷۱ ۸۴۷,۸۶۶ ۳۴ ۶۷۰,۶۸۳ ۱۷۷,۱۸۳ ۸۶۳,۳۱۱,۶۴۶,۷۷۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۴,۹۰۸,۳۷۳ ۴,۸۷۰,۶۱۷ ۰ ۲۵۲ ۸۴۷,۶۹۵ ۷۶ ۶۷۰,۶۴۹ ۱۷۷,۰۴۶ ۸۶۲,۳۲۳,۲۷۲,۵۱۳
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۴,۹۸۳,۷۳۵ ۴,۹۴۴,۷۴۹ ۰ ۱۱۶ ۸۴۷,۴۴۳ ۵ ۶۷۰,۵۷۳ ۱۷۶,۸۷۰ ۸۷۴,۵۷۷,۶۹۱,۱۷۹
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۴,۹۸۳,۶۰۶ ۴,۹۴۴,۵۹۶ ۰ ۱,۷۲۶ ۸۴۷,۳۲۷ ۸۲ ۶۷۰,۵۶۸ ۱۷۶,۷۵۹ ۸۷۴,۰۰۱,۹۰۰,۹۴۵
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۴,۹۵۸,۹۲۵ ۴,۹۲۰,۰۲۳ ۰ ۰ ۸۴۵,۶۰۱ ۰ ۶۷۰,۴۸۶ ۱۷۵,۱۱۵ ۸۶۱,۵۶۹,۸۳۹,۱۳۵
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۴,۹۵۲,۶۲۹ ۴,۹۱۳,۹۵۱ ۰ ۰ ۸۴۵,۶۰۱ ۰ ۶۷۰,۴۸۶ ۱۷۵,۱۱۵ ۸۶۰,۵۰۶,۵۶۲,۸۶۰
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۴,۹۵۲,۷۶۲ ۴,۹۱۴,۰۸۴ ۰ ۲۴۸ ۸۴۵,۶۰۱ ۱۵۶ ۶۷۰,۴۸۶ ۱۷۵,۱۱۵ ۸۶۰,۵۲۹,۸۰۷,۱۰۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۴,۹۵۲,۸۴۰ ۴,۹۱۴,۱۴۲ ۰ ۲۱ ۸۴۵,۳۵۳ ۲۰ ۶۷۰,۳۳۰ ۱۷۵,۰۲۳ ۸۶۰,۰۸۷,۸۸۳,۲۲۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۴,۹۴۳,۵۲۷ ۴,۹۰۵,۳۲۳ ۱- ۲۳۱ ۸۴۵,۳۳۲ ۰ ۶۷۰,۳۱۰ ۱۷۵,۰۲۲ ۸۵۸,۵۳۹,۳۵۸,۱۴۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۴,۹۲۲,۸۲۱ ۴,۸۸۵,۲۱۵ ۱- ۱۹ ۸۴۵,۱۰۱ ۷۲ ۶۷۰,۳۱۰ ۱۷۴,۷۹۱ ۸۵۳,۸۹۱,۵۲۷,۷۲۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۴,۸۸۵,۳۲۱ ۴,۸۴۹,۰۳۵ ۰ ۹۵۹ ۸۴۵,۰۸۲ ۰ ۶۷۰,۲۳۸ ۱۷۴,۸۴۴ ۸۴۷,۸۲۴,۷۴۸,۵۸۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۴,۸۵۱,۴۸۸ ۴,۸۱۵,۵۷۸ ۰ ۰ ۸۴۴,۱۲۳ ۰ ۶۷۰,۲۳۸ ۱۷۳,۸۸۵ ۸۳۷,۳۵۶,۷۸۶,۴۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۴,۸۶۱,۱۸۱ ۴,۸۲۵,۱۷۸ ۰ ۰ ۸۴۴,۱۲۳ ۰ ۶۷۰,۲۳۸ ۱۷۳,۸۸۵ ۸۳۹,۰۲۶,۰۹۹,۶۱۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۴,۸۶۱,۳۰۳ ۴,۸۲۵,۳۰۰ ۰ ۳۱۱ ۸۴۴,۱۲۳ ۱۶۳ ۶۷۰,۲۳۸ ۱۷۳,۸۸۵ ۸۳۹,۰۴۷,۳۱۲,۷۴۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۴,۸۶۱,۳۹۱ ۴,۸۲۵,۳۵۸ ۰ ۸۵ ۸۴۳,۸۱۲ ۴۰ ۶۷۰,۰۷۵ ۱۷۳,۷۳۷ ۸۳۸,۳۴۳,۱۸۳,۹۲۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۴,۸۶۲,۸۸۶ ۴,۸۲۶,۷۹۰ ۰ ۲۲۱ ۸۴۳,۷۲۷ ۷۹ ۶۷۰,۰۳۵ ۱۷۳,۶۹۲ ۸۳۸,۳۷۴,۸۹۱,۵۷۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۴,۸۶۲,۲۲۹ ۴,۸۲۴,۴۴۱ ۰ ۱۴۷ ۸۴۳,۵۰۶ ۶,۲۴۴ ۶۶۹,۹۵۶ ۱۷۳,۵۵۰ ۸۳۷,۲۸۱,۷۱۳,۲۵۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۴,۸۸۵,۹۳۲ ۴,۸۴۹,۰۸۸ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۵۹ ۰ ۶۶۳,۷۱۲ ۱۷۹,۶۴۷ ۸۷۱,۱۲۴,۰۳۰,۰۴۱