صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۴۲۷,۹۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۷,۵۷۲,۰۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۱۸,۷۰۷,۵۷۰,۷۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱۶,۶۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱۵,۳۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱۵,۳۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۳۱۶,۶۶۹ ۳۱۵,۳۱۳ ۳۱۵,۳۱۳ ۰ ۰ ۵۶,۶۱۸,۲۷۵ ۰ ۴۴,۱۹۰,۲۷۹ ۱۲,۴۲۷,۹۹۶ ۳,۹۱۸,۷۰۷,۵۷۰,۷۵۸
  ۲ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۳۱۶,۶۵۸ ۳۱۵,۲۹۹ ۳۱۵,۲۹۹ ۰ ۷,۷۹۲ ۵۶,۶۱۸,۲۷۵ ۸,۱۹۵ ۴۴,۱۹۰,۲۷۹ ۱۲,۴۲۷,۹۹۶ ۳,۹۱۸,۵۳۸,۲۶۱,۶۱۴
  ۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۳۱۶,۶۶۲ ۳۱۵,۳۰۴ ۳۱۵,۳۰۴ ۰ ۱۹,۶۴۱ ۵۶,۶۱۰,۴۸۳ ۴,۸۶۹ ۴۴,۱۸۲,۰۸۴ ۱۲,۴۲۸,۳۹۹ ۳,۹۱۸,۷۱۹,۲۶۰,۰۸۳
  ۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۳۱۷,۵۷۸ ۳۱۶,۲۱۲ ۳۱۶,۲۱۲ ۰ ۷,۶۳۸ ۵۶,۵۹۰,۸۴۲ ۱۸,۵۶۹ ۴۴,۱۷۷,۲۱۵ ۱۲,۴۱۳,۶۲۷ ۳,۹۲۵,۳۴۲,۴۸۸,۹۲۰
  ۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۳۱۸,۴۵۵ ۳۱۷,۰۸۴ ۳۱۷,۰۸۴ ۰ ۶,۶۱۴ ۵۶,۵۸۳,۲۰۴ ۹,۰۴۱ ۴۴,۱۵۸,۶۴۶ ۱۲,۴۲۴,۵۵۸ ۳,۹۳۹,۶۳۰,۲۱۹,۴۴۹
  ۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۳۱۸,۲۷۲ ۳۱۶,۹۰۵ ۳۱۶,۹۰۵ ۰ ۰ ۵۶,۵۷۶,۵۹۰ ۰ ۴۴,۱۴۹,۶۰۵ ۱۲,۴۲۶,۹۸۵ ۳,۹۳۸,۱۷۱,۲۵۶,۷۷۸
  ۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۳۱۶,۷۲۵ ۳۱۵,۳۶۲ ۳۱۵,۳۶۲ ۰ ۰ ۵۶,۵۷۶,۵۹۰ ۰ ۴۴,۱۴۹,۶۰۵ ۱۲,۴۲۶,۹۸۵ ۳,۹۱۹,۰۰۲,۶۸۵,۰۱۳
  ۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۳۱۶,۷۳۰ ۳۱۵,۳۶۷ ۳۱۵,۳۶۷ ۰ ۰ ۵۶,۵۷۶,۵۹۰ ۰ ۴۴,۱۴۹,۶۰۵ ۱۲,۴۲۶,۹۸۵ ۳,۹۱۹,۰۶۶,۳۲۵,۸۴۱
  ۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۳۱۶,۷۳۵ ۳۱۵,۳۷۳ ۳۱۵,۳۷۳ ۰ ۴,۰۷۷ ۵۶,۵۷۶,۵۹۰ ۴,۶۴۴ ۴۴,۱۴۹,۶۰۵ ۱۲,۴۲۶,۹۸۵ ۳,۹۱۹,۱۳۰,۰۷۰,۶۳۲
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۳۱۶,۷۴۰ ۳۱۵,۳۷۷ ۳۱۵,۳۷۷ ۰ ۸,۳۶۹ ۵۶,۵۷۲,۵۱۳ ۸۰۲ ۴۴,۱۴۴,۹۶۱ ۱۲,۴۲۷,۵۵۲ ۳,۹۱۹,۳۶۷,۷۵۵,۳۹۵
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۳۱۶,۳۱۸ ۳۱۴,۹۵۳ ۳۱۴,۹۵۳ ۰ ۲,۲۱۸ ۵۶,۵۶۴,۱۴۴ ۵,۴۳۳ ۴۴,۱۴۴,۱۵۹ ۱۲,۴۱۹,۹۸۵ ۳,۹۱۱,۷۰۹,۵۰۱,۳۷۶
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۳۱۵,۸۷۴ ۳۱۴,۴۹۰ ۳۱۴,۴۹۰ ۰ ۴,۰۸۴ ۵۶,۵۶۱,۹۲۶ ۲۰,۴۹۵ ۴۴,۱۳۸,۷۲۶ ۱۲,۴۲۳,۲۰۰ ۳,۹۰۶,۹۷۵,۷۲۶,۵۹۵
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۳۱۴,۹۵۹ ۳۱۳,۵۶۸ ۳۱۳,۵۶۸ ۰ ۲۲,۵۶۶ ۵۶,۵۵۷,۸۴۲ ۲,۴۲۳ ۴۴,۱۱۸,۲۳۱ ۱۲,۴۳۹,۶۱۱ ۳,۹۰۰,۶۶۰,۹۷۷,۴۶۷
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۳۱۴,۴۱۴ ۳۱۳,۰۲۲ ۳۱۳,۰۲۲ ۰ ۰ ۵۶,۵۳۵,۲۷۶ ۰ ۴۴,۱۱۵,۸۰۸ ۱۲,۴۱۹,۴۶۸ ۳,۸۸۷,۵۶۲,۵۰۲,۹۹۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۳۱۶,۱۰۴ ۳۱۴,۷۰۱ ۳۱۴,۷۰۱ ۰ ۰ ۵۶,۵۳۵,۲۷۶ ۰ ۴۴,۱۱۵,۸۰۸ ۱۲,۴۱۹,۴۶۸ ۳,۹۰۸,۴۱۹,۹۳۰,۲۶۸
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۳۱۶,۱۰۹ ۳۱۴,۷۰۶ ۳۱۴,۷۰۶ ۰ ۰ ۵۶,۵۳۵,۲۷۶ ۰ ۴۴,۱۱۵,۸۰۸ ۱۲,۴۱۹,۴۶۸ ۳,۹۰۸,۴۷۵,۱۵۵,۵۰۴
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۳۱۶,۱۱۳ ۳۱۴,۷۱۰ ۳۱۴,۷۱۰ ۰ ۱۱,۳۴۰ ۵۶,۵۳۵,۲۷۶ ۲,۴۶۵ ۴۴,۱۱۵,۸۰۸ ۱۲,۴۱۹,۴۶۸ ۳,۹۰۸,۵۳۰,۵۱۲,۰۶۲
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۳۱۶,۱۱۷ ۳۱۴,۷۱۳ ۳۱۴,۷۱۳ ۰ ۱۱,۴۸۵ ۵۶,۵۲۳,۹۳۶ ۴,۷۶۷ ۴۴,۱۱۳,۳۴۳ ۱۲,۴۱۰,۵۹۳ ۳,۹۰۵,۷۷۴,۳۱۰,۰۷۵
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۳۱۴,۷۵۵ ۳۱۳,۳۵۹ ۳۱۳,۳۵۹ ۰ ۳,۳۳۷ ۵۶,۵۱۲,۴۵۱ ۴۱,۸۸۱ ۴۴,۱۰۸,۵۷۶ ۱۲,۴۰۳,۸۷۵ ۳,۸۸۶,۸۶۷,۵۴۲,۹۰۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۳۱۳,۱۲۱ ۳۱۱,۷۴۰ ۳۱۱,۷۴۰ ۰ ۹,۳۹۲ ۵۶,۵۰۹,۱۱۴ ۴,۸۳۷ ۴۴,۰۶۶,۶۹۵ ۱۲,۴۴۲,۴۱۹ ۳,۸۷۸,۸۰۰,۰۴۸,۵۴۵
  مشاهده همه