صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
دارندگان واحدهای ممتاز

 دارندگان واحدهای ممتاز

ردیف نام تعداد
1 گروه خدمات بازارسرمایه مفید 990.000
2 شرکت سبدگردان مفید 10.000
  جمع 1.000.000