صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
دارندگان واحدهای ممتاز

 دارندگان واحدهای ممتاز

رديف نام تعداد
1 گروه خدمات بازارسرمایه مفید 9900

2

شرکت کارگزاری مفید

100

  جمع 10,000