صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ شرکت سبدگردان مفید ۱۰,۰۰۰
۲ گروه خدمات بازار سرمایه مفید ۹۹۰,۰۰۰
تعداد کل ۱,۰۰۰,۰۰۰