صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
دارندگان واحدهای ممتاز

 دارندگان واحدهای ممتاز

رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری مفید
7350

2

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

2650

  جمع 10,000