صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (۰.۰۵۳)% (۰.۲۹۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ %۰.۲۷۵ (۰.۳۳۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ %۵.۱۴۲ %۴.۸۱۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ %۳.۲۸۱ (۰.۲۴۴)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ %۳.۳۴۹ (۷.۲۹۴)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ %۱۶.۱۰۲ %۴.۹۹۵
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ %۲۰۴۰.۲۱۹ %۱۱۸۵۴.۵۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۹.۷۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵.۷۳)% (۹.۵۵)%