صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ (۰.۰۸۶)% (۰.۰۹۴)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ %۰.۰۵۹ (۱.۳۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ %۰.۵۷۹ (۳.۵۰۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ %۱۰.۳۶۶ %۹.۵۱۸
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ %۲۲.۶۴۶ %۱۷.۷۵۴
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ %۱۸.۷۶۷ (۸.۰۲۵)%
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ %۷۶۵۳.۰۷ %۱۲۰۸۱.۰۵۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۳۶۵۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%