صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ %۱.۷۷۸ %۲.۶۵۸
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ %۲.۵۸۳ %۳.۰۶۵
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ %۶.۸۰۴ %۷.۵۲
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ %۱۵.۸۰۳ %۱۴.۴۷
۶ ماه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ %۱۴.۱۶ %۹.۵۵۱
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ %۱۲.۲۷۱ (۲۹.۰۳)%
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ %۷۱۰۸.۱۴۵ %۱۱۳۶۳.۳۹۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۳۶۵۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%