صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ %۲.۹۳۳ %۴.۶۵۴
هفته گذشته ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ %۳.۶۶۹ %۴.۸۹۹
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ %۱۷.۵۲۴ %۲۴.۹۸۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ %۲۳.۴۰۱ %۲۷.۰۲۹
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ %۳۴.۱۳۳ %۳۸.۷۱۹
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ %۴۷.۲۹۳ %۴۱.۶۸۹
۳ سال اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ %۲۵۹.۹۰۲ %۲۷۱.۵۶۲
۵ سال اخیر ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ %۲۱۰.۸۷۳ %۱۸۷۹.۱۷۲
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ %۲۶۴۵.۶۲۳ %۱۶۰۶۴.۴۹۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۹.۷۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵.۷۳)% (۹.۵۵)%