صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۰.۲۴۲)% (۰.۱۸۴)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۱.۰۶۱)% (۱.۲۲۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۲.۴۰۵)% (۳.۸۵۴)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ %۲.۱۳۶ (۰.۶۹۵)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ %۳.۴۲۵ (۲.۷۸۷)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ %۲۱.۵۱۱ %۱۳.۰۹۷
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ %۱۰۸.۱۸۳ %۷۱.۳۵۷
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ %۷۶۴.۴۸۹ %۱۱۳۷.۷۹۷
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ %۳۱۱۲.۴۱ %۱۷۲۵۴.۲۷۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۹.۷۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵.۹۶)% (۱۰.۱۶)%