صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ (۰.۰۹) (۰.۷۴) (۲۸.۴۵) (۹۳.۲۸)
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۸۵ ۱.۱۲ ۲,۰۷۱.۴ ۵,۷۸۸.۲۶
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱.۹۴ ۳.۶۳ ۱۱۱,۰۸۳.۶۶ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ ۰.۹۲ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۱.۳۹ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۵۳ ۰.۳۷ ۵۷۷.۴۵ ۲۸۲.۲۲
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱.۴۴ ۲.۴۶ ۱۸,۴۷۹.۱۵ ۷۲۳,۳۷۱.۲۱
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۹ ۲.۱۶ ۲,۵۴۳.۹۸ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ ۰.۹۵ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ ۰.۹۵ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱.۰۹ ۲.۴۸ ۵,۱۸۴.۳۱ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۹ (۰.۸۳) ۳۸.۴۸ (۹۵.۱۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰.۸۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۳ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۱۴ ۲.۰۸ ۶,۱۲۹.۴۹ ۱۸۵,۹۴۰.۵۲