صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۴ ۰
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (۰.۶۳) (۱.۱۵) (۸۹.۹۷) (۹۸.۵۵)
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۰.۸۸) (۱.۱۴) (۹۶.۰۲) (۹۸.۵۱)
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (۰.۷۱) (۱.۱۲) (۹۲.۵۴) (۹۸.۳۵)
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۷ ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۷ ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰.۲۴ ۰.۴۳ ۱۳۶.۴۹ ۳۸۵.۹۱
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱.۰۶ ۱.۳۲ ۴,۶۴۷.۲۹ ۱۱,۹۰۹.۸۷
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۰.۱۳ (۰.۰۷) ۶۱.۰۶ (۲۳.۸۵)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ (۰.۵۹) (۰.۹۶) (۸۸.۵۸) (۹۷.۰۳)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ (۰.۳۷) (۰.۶۴) (۷۴.۵۶) (۹۰.۳۴)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۸ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۸ ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (۰.۴۳) (۱.۰۳) (۷۹.۵۱) (۹۷.۷)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۰.۰۳ ۰.۲۲ ۱۱.۷ ۱۲۵.۶۱
۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۰.۱۵ (۰.۶۵) ۷۲.۴۱ (۹۰.۶۴)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ (۰.۴۴) (۰.۷۳) (۷۹.۶۶) (۹۳.۰۶)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۰.۴۸) (۰.۷۷) (۸۲.۸۳) (۹۴.۰۵)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۲ ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۸ ۰