صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰ ۰ (۰.۱۷) ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۲) ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۵۴) (۰.۶۹) (۸۶.۳) (۹۱.۹۵)
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۲۶ ۱.۴ ۱۵۹.۳۵ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۵۹ ۰.۶۹ ۷۴۵.۲۵ ۱,۱۲۱.۰۴
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۰۹) (۰.۳۴) (۲۷.۵۸) (۷۱.۵۸)
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۹۲ ۰.۸۹ ۲,۷۵۳.۷۲ ۲,۴۶۰.۹۲
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ (۰.۱۷) ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰ ۰ ۰.۱۷ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱.۲۲ ۱.۶۲ ۸,۲۷۱.۳۱ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۰۳ (۰.۰۴) ۱۲.۷۳ (۱۲.۶۱)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۵۹) (۰.۸۳) (۸۸.۵۹) (۹۵.۲۹)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۲۹ ۰.۶ ۱۹۰.۶۲ ۷۷۳.۴۷
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۶۱ ۰.۹۲ ۸۲۳.۱۹ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸۶ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰ ۰ ۰.۱۸ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۲۹ ۰.۴۱ ۱۹۱.۹۷ ۳۴۵.۲۵