صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰ ۰ ۱.۶۳ ۰
۲ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ (۰.۲۹) (۰.۳۴) (۶۴.۹۹) (۷۱.۳۵)
۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۲۸) (۰.۲۳) (۶۳.۴) (۵۷.۵۴)
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۱۱) ۲۲.۸۹ (۳۲.۴)
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۴۹ ۰.۴۳ ۴۹۳.۸۸ ۳۷۰.۲
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰ ۰ (۰.۴۶) ۰
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰.۱۳ (۰.۰۲) ۶۳.۴ (۵.۶۳)
۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۱۵ ۰.۲۱ ۷۱.۰۸ ۱۱۵.۲۳
۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰.۲۹ (۰.۰۵) ۱۹۲.۰۲ (۱۵.۹۷)
۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰.۱۷ (۰.۲۸) ۸۸.۹۱ (۶۴.۱۷)
۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ (۰.۵۳) (۰.۹۹) (۸۵.۸۱) (۹۷.۳۸)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰ ۰ (۰.۴۶) ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۰.۳۵) ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۰.۴۳ ۰.۶۹ ۳۸۲.۴۷ ۱,۱۴۹.۵۸
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۰.۵۲ ۱.۱۶ ۵۶۲.۴ ۶,۶۳۳.۸۹