صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۰.۲۴) (۰.۱۸) (۵۸.۶۷) (۴۸.۹۱)
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۰.۵۲) (۰.۷۹) (۸۵.۳۲) (۹۴.۵)
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۳ ۰
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ (۰.۱۵) (۰.۲۳) (۴۱.۷۲) (۵۶.۲)
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۷ ۰
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۳ ۰
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (۰.۱۸) (۰.۰۳) (۴۷.۲۸) (۱۰.۰۶)
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰.۱۳ ۰.۰۳ ۶۰.۲۷ ۱۱.۹۹
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰.۳ ۰.۳ ۱۹۷.۹۲ ۲۰۱.۳۹
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۹۰.۲۲ ۱۲۱.۹۹
۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (۰.۶۴) (۰.۸۹) (۹۰.۳۸) (۹۶.۱۹)
۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۷ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۲ ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (۰.۳۲) (۰.۵۶) (۶۹.۵) (۸۷.۲۸)
۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) (۰.۰۸) (۲.۲۱) (۲۴.۱۱)
۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (۰.۲) (۰.۳۹) (۵۱.۶۳) (۷۶.۰۵)
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۶ ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰.۱۴ ۰.۱ ۶۵.۳۱ ۴۳.۵۲
۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۶ ۰