صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۱۴.۵۴ ۱۱۶.۶۹
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۱.۵) (۲.۷۸) (۹۹.۶) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰ (۰.۱۱) ۱.۱۴ (۳۲.۶۵)
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۵ ۱.۱۹ ۵۱۶.۲۳ ۷,۳۰۱.۷۶
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۱۲ ۰.۳۹ ۵۶.۹۵ ۳۱۹.۷۴
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۰.۴۳) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۱۸ ۰.۳۶ ۹۲.۶۳ ۲۷۶.۹۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۴۱ (۰.۲۲) ۳۴۷.۸۵ (۵۴.۴۴)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۷۵ ۱.۱۴ ۱,۴۰۷.۸۳ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۶۹ ۰.۴۱ ۱,۱۵۱.۷۵ ۳۴۲.۲۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۲) (۱.۴۱) (۵۱.۶۶) (۹۹.۴۳)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۴۴) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ (۰.۰۳) ۰.۲۷ (۱۰.۲۶) ۱۶۶.۶۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۴۷ ۱۹.۴۴ ۴۴۷.۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۵۱) (۰.۵۷) (۸۴.۴۳) (۸۷.۴۸)
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۰.۰۲) ۰ (۶.۰۵) ۰