صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱.۸۹ ۳.۵۵ ۹۳,۷۴۷.۹۲ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱.۲۸ ۱.۸۶ ۱۰,۳۵۶.۴۴ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰ (۰.۳۵) ۰.۴۶ (۷۲.۳۲)
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱.۰۹ ۱.۷۷ ۵,۰۷۶.۳۶ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۲ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۲۹ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ (۰.۰۷) (۰.۸۷) (۲۳.۳۴) (۹۵.۹۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۱.۲۴) (۲.۳۱) (۹۸.۹۴) (۹۹.۹۸)
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۱.۱۸) (۲.۴۷) (۹۸.۷) (۹۹.۹۹)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰.۶۵ ۰.۳۵ ۹۴۶.۰۶ ۲۶۳.۵۹
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۰.۹۱ ۰.۶۲ ۲,۶۶۶.۲۷ ۸۶۲.۲۹
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۱ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۵۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۱.۰۴) (۳.۱۴) (۹۷.۸) (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۰.۴۳) (۲.۵) (۷۹.۳۳) (۹۹.۹۹)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۰.۲۷ ۰.۵۳ ۱۷۲ ۵۹۷.۳۲
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۸ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۰ ۰ ۱.۱۵ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰ ۰ ۱.۶۱ ۰