صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۲.۹۳ ۴.۶۵ ۳,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷
۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲.۰۴ ۲.۱۳ ۱۶۱,۰۷۱.۷۶ ۲۲۰,۱۴۸.۴۸
۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰.۱۲ (۱.۸۶) ۵۳.۸۸ (۹۹.۸۹)
۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۴ ۰
۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ (۱.۴۶) ۰ (۹۹.۵۴) ۰
۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ (۰.۴۹) (۰.۰۵) (۸۳.۵۳) (۱۶)
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۰ ۰ ۰.۴۱ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۱.۵۵ ۱.۷۹ ۲۷,۶۱۵.۸۷ ۶۴,۵۳۵.۴۷
۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ (۰.۳۱) (۰.۵۷) (۶۷.۲۴) (۸۷.۷۱)
۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰.۲ ۰.۴۳ ۱۰۸.۰۴ ۳۸۳.۸۳
۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ (۱.۳۴) (۱.۸۴) (۹۹.۲۸) (۹۹.۸۹)
۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (۰.۵۵) (۰.۸۹) (۸۶.۴۷) (۹۶.۱۶)
۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱.۱۵ ۱.۶۱ ۶,۴۱۷.۷۴ ۳۳,۳۸۶.۲