صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ ۰.۲۱ ۰
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۱ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۹۲ ۱.۴۱ ۲,۷۷۴.۵۴ ۱۶,۲۰۵.۳
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۹۲) (۰.۹۸) (۹۶.۵۲) (۹۷.۲۹)
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱.۰۷ ۰.۸۶ ۴,۷۹۱.۴۳ ۲,۱۷۲.۴۸
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۵۸ ۲.۳۳ ۳۰,۶۴۴.۲۳ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۷۷ ۰.۶۳ ۱,۵۱۴.۸۸ ۹۰۲.۸
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ ۰.۴ ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۷ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱.۴۱ ۲.۶۷ ۱۶,۵۰۱.۵۲ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۳۴) (۱.۶۴) (۹۹.۲۷) (۹۹.۷۶)
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۲۲ ۰.۳۹ ۱۲۲.۹ ۳۱۷.۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۹۴ ۱.۵۶ ۲,۹۸۷.۳۵ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ ۱.۸ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۷۵ ۱.۲۹ ۱,۴۰۶.۳۳ ۱۰,۸۰۵.۶۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۵۱ ۰.۳ ۵۴۸.۴۶ ۱۹۸.۹۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱.۲۶ ۲.۴۹ ۹,۵۹۹.۸۵ ۷۹۲,۳۶۲.۷۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۱ ۰.۴۸ ۴۳.۵ ۴۶۷.۵۷