صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲.۱۸ ۴.۳۸ ۲۶۰,۸۹۰.۲ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۹۷) (۰.۶۷) (۹۷.۱۷) (۹۱.۴۷)
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۶۸ ۱.۷۵ ۱,۰۸۴.۰۲ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱.۹۳ ۳.۳ ۱۰۷,۰۷۱.۲۱ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ ۰.۷۷ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱.۳ ۲.۰۴ ۱۰,۹۴۲.۳۹ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۲.۰۴ ۳.۶۹ ۱۵۹,۸۰۱.۴۱ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱.۳۶ ۳.۱۳ ۱۳,۶۳۲.۰۱ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱.۲۲ ۲.۳۸ ۸,۱۲۱.۶۱ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱.۶۱ ۳.۳۳ ۳۴,۵۲۶.۸۵ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰ ۰ ۰.۲۷ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ ۱.۱ ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱.۰۱ ۲.۴۶ ۳,۷۹۷.۸۲ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰.۳۲ ۱.۲۴ ۲۲۵.۷۹ ۹,۰۱۰.۳۲
۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ (۰.۱۷) (۰.۳۸) (۴۶.۱۴) (۷۴.۷۷)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱.۵۲ ۳.۱۴ ۲۴,۸۵۱.۸۱ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰ ۰ ۰.۲۸ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰ ۰ ۰.۵۶ ۰