صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۳۶ ۰.۶۵ ۲۶۶.۷۵ ۹۵۷.۱۵
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۸۷.۰۱ ۵۹.۲۲
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۰.۵) (۱.۴۸) (۸۳.۷۹) (۹۹.۵۷)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۱ (۰.۰۷) ۴۳.۲۹ (۲۱.۹۴)
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۲ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۳ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۲ ۰.۱۴ ۱۰۵.۱ ۶۸.۵۱
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۵۱ ۰.۸۹ ۵۳۰.۱۳ ۲,۴۵۶.۶۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۲۸ ۰.۳۸ ۱۷۹.۴۶ ۲۹۸.۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۴۹) (۱) (۸۳.۱۲) (۹۷.۴۶)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۱۲.۱۷ ۸۷.۳۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ ۱.۴۴ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ ۱.۴۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۱ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۹۶.۷۵ ۱۱۹.۴۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۴۶) (۱.۳۹) (۸۱.۷۲) (۹۹.۳۹)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۲۲) ۰.۰۷ (۵۵.۹۱) ۳۱.۳۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۲۱) (۰.۳) (۵۲.۹۶) (۶۶.۶۹)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ ۱.۴۳ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ ۱.۶۲ ۰