صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (۰.۰۵) (۰.۳) (۱۷.۵) (۶۶.۲۵)
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۰.۰۱ (۰.۳) ۲.۲۴ (۶۶.۴۴)
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ (۰.۱۱) ۰.۰۱ (۳۴.۱۹) ۳.۱۳
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۰.۳۴ ۰.۰۲ ۲۴۷.۱۹ ۹.۳۷
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۰.۱ ۰.۲۲ ۴۳.۳۴ ۱۲۶.۲۶
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰.۳۷ ۰.۴۲ ۲۸۹.۵۴ ۳۵۴.۷۵
۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰.۲۳ ۰.۱۵ ۱۲۹.۴۱ ۷۴.۵
۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰.۰۳ (۰.۱۴) ۱۰.۱ (۴۰.۶۱)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۰.۱۶) (۰.۱۴) (۴۴.۹۷) (۴۰.۰۸)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰.۰۳ ۰.۱۸ ۹.۸۹ ۹۲.۸
۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ (۰.۱) (۰.۰۷) (۳۰.۲۴) (۲۱.۷)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰.۱۸ ۰.۲۸ ۹۳.۸۹ ۱۸۰.۲
۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۳۹ ۰.۸۳ ۳۱۹.۱۴ ۱,۹۳۱.۶۱
۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ (۰.۵۲) (۱.۴۵) (۸۴.۹۹) (۹۹.۵۲)
۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰