صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۳۵ ۱.۲۸ ۲۵۴.۷۵ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱.۱۶ ۲.۸۸ ۶,۵۸۲.۴۴ ۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ ۰.۳۵ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۲۷) (۰.۴۵) (۶۲.۴۶) (۸۰.۸۵)
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۱.۰۳) (۲.۰۱) (۹۷.۶۹) (۹۹.۹۴)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۳۴ ۰.۲۲ ۲۴۰.۱۳ ۱۲۲.۲۲
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۰۵) (۲.۱۷) (۹۷.۸۹) (۹۹.۹۷)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۱۴ ۰.۳۶ ۶۸.۱۷ ۲۷۷.۳۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۰.۳۹ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۶۴) ۰.۰۱ (۹۰.۵۵) ۲.۱۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۰.۱۸) ۰.۴۳ (۴۷.۵۹) ۳۷۶.۶۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱.۰۵ ۲.۰۳ ۴,۴۱۰.۴۱ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۴۶) (۰.۵۵) (۸۱.۰۸) (۸۶.۸۴)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۰۷ ۱.۷۹ ۴,۸۲۲.۲۴ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۰.۲۱) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۶۴ ۰.۷۱ ۹۳۸.۵۴ ۱,۲۰۱.۵۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۴۳ ۰ ۳۷۳.۹۹ ۰