صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰ ۰ ۱.۱۵ ۰
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱.۷۶ ۲.۱۸ ۵۸,۱۲۱.۵۹ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱.۸۴ ۲.۴۲ ۷۷,۴۱۰.۴۱ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱.۸۹ ۲.۷۵ ۹۱,۵۵۵.۶۵ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱.۷۴ ۳.۱۶ ۵۳,۵۴۴.۳۴ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۲.۱۴ ۳.۵۸ ۲۲۶,۵۴۸.۴۱ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰ ۰ ۰.۴۲ ۰
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰ ۰ ۱.۶۸ ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱.۸۷ ۳.۰۹ ۸۶,۷۶۰.۶۹ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ (۰.۲۹) ۰.۳ (۶۵.۷۸) ۱۹۶.۲۸
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ (۰.۰۳) ۰.۲ (۱۰.۴۲) ۱۰۹.۸۸
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱.۴۹ ۲.۵۳ ۲۲,۰۵۴.۴۴ ۹۲۶,۹۷۷.۴۳
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱.۱۱ ۱.۸۱ ۵,۵۶۷.۵۵ ۶۸,۷۴۸.۳
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰ ۰ ۰.۴۴ ۰
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰ ۰ ۰.۸۷ ۰
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱.۴۶ ۲.۳۵ ۱۹,۶۸۹.۹۸ ۴۷۴,۳۶۷.۷۶
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱.۳۶ ۲.۴۱ ۱۳,۸۹۱.۲۷ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ (۰.۰۹) (۰.۷۴) (۲۸.۴۵) (۹۳.۲۸)
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۸۵ ۱.۱۲ ۲,۰۷۱.۴ ۵,۷۸۸.۲۶