صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۶) ۰
۴۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ (۰.۱۲) (۰.۰۵) (۳۴.۷۶) (۱۵.۲۸)
۴۳ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ (۰.۱۴) (۰.۳۷) (۴۰.۸۴) (۷۳.۷۵)
۴۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۰ (۰.۱) ۱.۱ (۳۱.۶۶)
۴۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۰.۵۲ ۰.۷۷ ۵۷۲.۸۹ ۱,۵۳۴.۷۴
۴۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۰.۲۵ ۰.۴۴ ۱۴۹.۱۵ ۳۹۸.۰۱
۴۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۴۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۴۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۰.۳۹ ۰.۶۸ ۳۱۵.۲۲ ۱,۰۷۲.۲۶
۵۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ (۰.۱۱) ۰.۱۱ (۳۲.۸۲) ۵۰.۵۸
۵۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ (۰.۱۲) (۰.۰۴) (۳۴.۹۸) (۱۲.۹۷)
۵۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۳۷.۷۲ ۱۹.۷۸
۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ (۰.۱۶) (۰.۰۷) (۴۴.۸۹) (۲۲.۷۶)
۵۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۳ ۰
۵۵ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۵۶ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (۰.۳) (۰.۱۶) (۶۶.۷۴) (۴۴.۹۹)
۵۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ (۰.۱۳) (۰.۴۴) (۳۷.۶۵) (۸۰.۰۱)
۵۸ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۰.۰۳ (۰.۳۶) ۱۱.۶۱ (۷۳.۰۱)
۵۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ (۰.۰۳) (۰.۳) (۹.۴۱) (۶۶.۹۷)