صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۲.۰۴ ۳.۶۹ ۱۵۹,۸۰۱.۴۱ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۴۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱.۳۶ ۳.۱۳ ۱۳,۶۳۲.۰۱ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۴۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱.۲۲ ۲.۳۸ ۸,۱۲۱.۶۱ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱.۶۱ ۳.۳۳ ۳۴,۵۲۶.۸۵ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰ ۰ ۰.۲۷ ۰
۴۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ ۱.۱ ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱.۰۱ ۲.۴۶ ۳,۷۹۷.۸۲ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۴۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰.۳۲ ۱.۲۴ ۲۲۵.۷۹ ۹,۰۱۰.۳۲
۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ (۰.۱۷) (۰.۳۸) (۴۶.۱۴) (۷۴.۷۷)
۵۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱.۵۲ ۳.۱۴ ۲۴,۸۵۱.۸۱ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۵۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰ ۰ ۰.۲۸ ۰
۵۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰ ۰ ۰.۵۶ ۰
۵۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱.۴۷ ۳.۱۸ ۲۰,۲۵۳.۸۵ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۵۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۰.۶۶ (۰.۰۷) ۱,۰۰۳.۵۳ (۲۲.۸۳)
۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۰.۵۴ ۰.۲۴ ۶۲۲.۴ ۱۴۳.۵۵
۵۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱.۹۶ ۴.۴۳ ۱۱۹,۰۶۸.۵۸ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱.۵۶ ۳.۹۲ ۲۸,۲۸۹.۹۹ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۵۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰ ۰ ۰.۳ ۰
۶۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰ ۰ ۰.۳ ۰