صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۸ ۰
۴۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ (۰.۲۳) (۰.۲۷) (۵۶.۴۸) (۶۲.۲۷)
۴۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳ ۰
۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۷ ۰
۴۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (۰.۲۲) (۰.۳۱) (۵۴.۸۹) (۶۷.۲۵)
۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۰.۱۳ ۰.۳۸ ۶۱.۲ ۳۰۴.۳۵
۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۷ ۰
۴۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳ ۰
۴۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۰.۴۳ ۰.۷۸ ۳۸۲.۳۹ ۱,۶۲۲.۵۳
۵۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۰.۳۹ ۰.۵۷ ۳۱۳.۶۱ ۶۹۷.۸۶
۵۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ (۰.۵۹) (۱.۰۱) (۸۸.۳۶) (۹۷.۵۱)
۵۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ (۰.۵۷) (۰.۹۳) (۸۷.۵۲) (۹۶.۶۴)
۵۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ (۰.۵) (۰.۷۴) (۸۴) (۹۳.۳۷)
۵۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۸ ۰
۵۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۸ ۰
۵۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۱) ۰
۵۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ (۰.۱۱) ۰.۰۷ (۳۳.۳۷) ۳۱.۴۶
۵۸ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۸ ۰
۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ (۲.۱۲) (۲.۵۹) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۹)