صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱.۹۴ ۳.۶۳ ۱۱۱,۰۸۳.۶۶ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ ۰.۹۲ ۰
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۱.۳۹ ۰
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۵۳ ۰.۳۷ ۵۷۷.۴۵ ۲۸۲.۲۲
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱.۴۴ ۲.۴۶ ۱۸,۴۷۹.۱۵ ۷۲۳,۳۷۱.۲۱
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۹ ۲.۱۶ ۲,۵۴۳.۹۸ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ ۰.۹۵ ۰
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ ۰.۹۵ ۰
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱.۰۹ ۲.۴۸ ۵,۱۸۴.۳۱ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۹ (۰.۸۳) ۳۸.۴۸ (۹۵.۱۵)
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰.۸۱ ۰
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۳ ۰
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۱۴ ۲.۰۸ ۶,۱۲۹.۴۹ ۱۸۵,۹۴۰.۵۲
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۱۵) (۰.۷۲) (۴۲.۲۸) (۹۲.۸۸)
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۴۵ ۲.۳۶ ۱۹,۲۸۸.۵۱ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷