صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۰ ۰ (۰.۷۲) ۰
۲۰۲ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۰ ۰ (۰.۸۴) ۰
۲۰۳ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ (۰.۲۷) (۰.۰۴) (۶۲.۴۱) (۱۴.۶۴)
۲۰۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ (۰.۵۸) (۰.۶۴) (۸۸.۲۱) (۹۰.۵۳)
۲۰۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰.۲۱ ۰.۵۴ ۱۱۷.۲۹ ۶۱۹.۷۴
۲۰۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ (۰.۰۸) ۰.۳۴ (۲۴.۸۶) ۲۴۸.۳۵
۲۰۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۱.۳۳ ۱.۹۸ ۱۲,۳۴۵.۷۸ ۱۲۶,۱۷۱.۵۱
۲۰۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ ۰ ۰ (۰.۳۶) ۰
۲۰۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ ۰ ۰ (۰.۳۶) ۰
۲۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۰ ۰ ۰.۱۲ ۰
۲۱۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۰.۷ ۱ ۱,۱۹۷.۴۷ ۳,۶۸۵.۲۸
۲۱۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۰.۱ ۰.۳۲ ۴۴.۸۸ ۲۱۷.۷۷
۲۱۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ (۰.۹۹) (۱.۴۶) (۹۷.۳۶) (۹۹.۵۳)
۲۱۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ (۰.۱۸) (۰.۱۹) (۴۸.۵۳) (۴۹.۷۶)
۲۱۵ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۰ ۰ (۰.۳۶) ۰
۲۱۶ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۲۱۷ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ (۰.۱) (۰.۰۷) (۳۱.۷۵) (۲۲.۱۴)
۲۱۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ (۰.۱۲) ۰.۱۷ (۳۶.۰۸) ۸۷.۲۷
۲۱۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۰.۹۹ ۱.۰۹ ۳,۵۶۳.۱۱ ۵,۰۹۷.۲