صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۱۸۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ (۰.۱۹) (۰.۰۵) (۴۹.۴۲) (۱۶.۲۲)
۱۸۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۳۱۸.۶۶ ۳۸۳.۷۷
۱۸۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۱۸۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۴۶) ۰
۱۸۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰.۴۳ ۰.۳۸ ۳۸۲.۵۱ ۲۹۹.۸۳
۱۸۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۸۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰
۱۸۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ (۰.۴۴) (۰.۷۶) (۷۹.۷) (۹۳.۸۲)
۱۹۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۰.۶۳ ۰.۵۷ ۸۸۸.۶۹ ۷۰۴.۱۱
۱۹۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰.۲۹ ۰.۸۱ ۱۸۳.۱۸ ۱,۸۳۱.۰۸
۱۹۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ (۱.۸) (۲.۳۵) (۹۹.۸۷) (۹۹.۹۸)
۱۹۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ (۰.۷۲) (۱.۴۸) (۹۲.۸۳) (۹۹.۵۷)
۱۹۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۱۹۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۱۹۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ (۰.۱۹) ۰.۶۵ (۵۰.۵۹) ۹۶۷.۲۵
۱۹۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۰.۳۹ ۰.۵۳ ۳۲۰.۱۱ ۵۸۹.۰۱
۱۹۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۰.۶۱ ۰.۶۹ ۸۲۴.۵ ۱,۱۱۳.۴۵
۱۹۹ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰.۲۶ ۰.۲۱ ۱۵۴.۶۶ ۱۱۱.۴۷