صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (۰.۵۸) (۱.۶۵) (۸۸.۱۲) (۹۹.۷۷)
۲۲۲ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۲۲۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ (۰.۰۲) ۰ (۷.۳۴) ۰
۲۲۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۰.۷۳ ۰.۸۳ ۱,۳۰۴.۶۵ ۱,۹۶۸.۳۲
۲۲۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱.۵۴ ۲.۲ ۲۶,۴۸۵.۳۳ ۲۸۳,۵۲۳.۳۶
۲۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ (۱.۸۲) (۳.۲) (۹۹.۸۸) (۱۰۰)
۲۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ (۱.۶۸) (۲.۳۹) (۹۹.۷۹) (۹۹.۹۹)
۲۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۰.۴۴ (۰.۰۲) ۳۸۷.۷۳ (۸.۶۶)
۲۲۹ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۲۳۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۲۳۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ (۱.۸) (۲.۶۸) (۹۹.۸۷) (۱۰۰)
۲۳۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ (۰.۹۱) (۱.۴) (۹۶.۴۹) (۹۹.۴۱)
۲۳۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ (۰.۲۵) (۰.۸۲) (۶۰.۴۸) (۹۵.۰۳)
۲۳۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ (۰.۱۴) (۰.۸۶) (۴۰.۷۱) (۹۵.۶۵)
۲۳۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۰.۰۲ (۰.۳۴) ۶.۶۱ (۷۱.۳۲)
۲۳۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۰ ۰ (۰.۷) ۰
۲۳۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ (۰.۰۳) ۰ (۹.۴۱) ۰
۲۳۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ (۰.۰۴) ۰.۰۳ (۱۲.۱۱) ۹.۸۱
۲۳۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۰.۷۱ ۰.۸۶ ۱,۲۴۴.۵۲ ۲,۱۴۳.۴۸