صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۰.۲۴) (۰.۱۸) (۵۸.۶۷) (۴۸.۹۱)
۱۴۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۰.۵۲) (۰.۷۹) (۸۵.۳۲) (۹۴.۵)
۱۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۳ ۰
۱۴۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ (۰.۱۵) (۰.۲۳) (۴۱.۷۲) (۵۶.۲)
۱۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۷ ۰
۱۴۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۳ ۰
۱۴۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (۰.۱۸) (۰.۰۳) (۴۷.۲۸) (۱۰.۰۶)
۱۴۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰.۱۳ ۰.۰۳ ۶۰.۲۷ ۱۱.۹۹
۱۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰.۳ ۰.۳ ۱۹۷.۹۲ ۲۰۱.۳۹
۱۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۹۰.۲۲ ۱۲۱.۹۹
۱۵۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (۰.۶۴) (۰.۸۹) (۹۰.۳۸) (۹۶.۱۹)
۱۵۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۷ ۰
۱۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۲ ۰
۱۵۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (۰.۳۲) (۰.۵۶) (۶۹.۵) (۸۷.۲۸)
۱۵۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) (۰.۰۸) (۲.۲۱) (۲۴.۱۱)
۱۵۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (۰.۲) (۰.۳۹) (۵۱.۶۳) (۷۶.۰۵)
۱۵۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۶ ۰
۱۵۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰.۱۴ ۰.۱ ۶۵.۳۱ ۴۳.۵۲
۱۵۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۶ ۰