صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۰.۶۱) (۱.۶۶) (۸۹.۱۳) (۹۹.۷۸)
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۳.۵۵) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ ۰.۲۱ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۹ ۰
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ (۰.۳۴) ۰.۰۷ (۷۱.۱۳) ۲۹.۱۵
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۱.۸) (۲.۷۲) (۹۹.۸۷) (۱۰۰)
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۱.۴) (۲.۷) (۹۹.۴۲) (۱۰۰)
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۷ ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۷۹) (۱.۰۸) (۹۴.۴۵) (۹۸.۰۸)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰ ۰ ۰.۰۴ ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰ ۰ ۱.۶۳ ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱.۸ ۲.۰۱ ۶۷,۴۲۳.۸۴ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۲.۱۵ ۲.۸۲ ۲۳۸,۵۵۳.۳۲ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱.۵۶ ۲.۶۷ ۲۷,۹۱۶.۷۴ ۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱.۳۴ ۱.۹۳ ۱۲,۸۴۱.۵۲ ۱۰۸,۶۷۱.۶۸
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۲.۲۳) (۳.۴۵) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰ ۰ ۰.۱۳ ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰ ۰ ۱.۴۷ ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۷۲ ۱.۰۳ ۱,۲۵۰.۰۸ ۴,۱۰۳.۵۳
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱.۲۲ ۲.۹۳ ۸,۱۷۳.۷۱ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷