صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۶۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۳ ۰
۶۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۶۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱.۱۱ ۱.۶۱ ۵,۵۱۹.۹۶ ۳۳,۳۸۲.۲۷
۶۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۰.۳۴ ۰.۵۵ ۲۴۴.۷ ۶۵۲.۴۶
۶۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ (۰.۲۸) (۰.۰۷) (۶۳.۷۵) (۲۳.۰۳)
۶۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴ ۰
۶۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰.۱۹ ۰ ۹۷.۳۹ ۰
۶۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (۰.۴۵) (۰.۶۲) (۸۰.۵۴) (۸۹.۷۶)
۷۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ (۰.۰۴) ۰.۰۹ (۱۳.۴۴) ۳۸.۶۸
۷۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ (۰.۴۹) ۰.۰۶ (۸۳.۳۸) ۲۵.۳۸
۷۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (۰.۳۲) (۰.۱۶) (۶۸.۶) (۴۴.۸۵)
۷۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ (۰.۰۴) (۰.۰۹) (۱۲.۳۸) (۲۸.۶۵)
۷۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۷۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۳ ۰
۷۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (۰.۳۲) (۰.۳) (۶۸.۸۲) (۶۶.۳۷)
۷۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۰.۷۱ ۱.۵ ۱,۲۱۶.۷۲ ۲۲,۶۶۳.۷۲
۷۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ (۰.۱۷) (۰.۳۲) (۴۵.۵۳) (۶۹.۲۴)
۷۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱.۵۲ ۲.۹ ۲۴,۷۵۳.۴۴ ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷