صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ ۰.۹ ۰
۸۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۰.۳۱) (۰.۳۷) (۶۸.۰۶) (۷۴.۱۸)
۸۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۱.۳۳) (۲.۵۱) (۹۹.۲۵) (۹۹.۹۹)
۸۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۳۳ ۰.۴۳ ۲۲۷.۰۸ ۳۸۲.۸۵
۸۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱.۷۶ ۲.۲۶ ۵۷,۶۰۶.۷۳ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۸۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۴۹ ۴.۳۲ ۲.۷۷E+۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۸۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۰.۳۱) ۰
۸۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ ۰.۶۲ ۰
۸۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۰.۳۹ (۰.۲۷) ۳۱۱.۲۵ (۶۲.۷۳)
۹۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۳۶.۵۵ ۷۲.۶۴
۹۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱.۵۵ ۲.۴ ۲۷,۷۹۳.۵۷ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۹۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۳.۴۳ ۴.۲۳ ۲.۲۱E+۰۷ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۹۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۳.۲۴ ۴.۴۸ ۱.۱۲E+۰۷ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۹۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰ ۰ (۰.۳۴) ۰
۹۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰ ۰ ۰.۳۴ ۰
۹۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۲.۷۳ ۳.۸ ۱.۸۶E+۰۶ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۹۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۲.۳ ۳.۱ ۴۰۳,۹۹۳.۵۵ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۹۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱.۸۶ ۲.۸۴ ۸۴,۳۴۹.۷ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۹۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۲.۵۱ ۳.۷ ۸۵۲,۳۵۱.۳۹ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲.۴ ۳.۷ ۵۷۰,۸۶۶.۸۳ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸