صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۸۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۳ ۰
۸۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۸۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۳ ۰
۸۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۸۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱.۱۱ ۱.۶۱ ۵,۵۱۹.۹۶ ۳۳,۳۸۲.۲۷
۸۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۰.۳۴ ۰.۵۵ ۲۴۴.۷ ۶۵۲.۴۶
۸۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ (۰.۲۸) (۰.۰۷) (۶۳.۷۵) (۲۳.۰۳)
۸۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴ ۰
۹۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰.۱۹ ۰ ۹۷.۳۹ ۰
۹۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (۰.۴۵) (۰.۶۲) (۸۰.۵۴) (۸۹.۷۶)
۹۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ (۰.۰۴) ۰.۰۹ (۱۳.۴۴) ۳۸.۶۸
۹۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ (۰.۴۹) ۰.۰۶ (۸۳.۳۸) ۲۵.۳۸
۹۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (۰.۳۲) (۰.۱۶) (۶۸.۶) (۴۴.۸۵)
۹۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ (۰.۰۴) (۰.۰۹) (۱۲.۳۸) (۲۸.۶۵)
۹۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۹۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۳ ۰
۹۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (۰.۳۲) (۰.۳) (۶۸.۸۲) (۶۶.۳۷)
۹۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۰.۷۱ ۱.۵ ۱,۲۱۶.۷۲ ۲۲,۶۶۳.۷۲