صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تغییرات امید نامه پیرو صورتجلسه مورخه 1391/07/01
منبع -
مقدمه • کارمزد ابطال موضوع جدول 8-4 امید نامه به صورت ذیل به تصویب امضاء کنندگان رسید. عنوان هزینه شرح دریافت‌کننده کارمزد ابطال ]الف) بخش ثابت : مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری مدير ثبت ب) بخش متغير: علاوه بر مبلغ بند(الف) مبلغ زیر: ب-1) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال...
متن خبر

·        کارمزد ابطال موضوع جدول 8-4 امید نامه به صورت ذیل به تصویب امضاء کنندگان رسید.

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

کارمزد ابطال

]الف) بخش ثابت :

مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری

مدير ثبت

ب) بخش متغير:

علاوه بر مبلغ بند(الف) مبلغ زیر:

ب-1) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 30 روزیا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

تذكر: ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري به ترتيب تاريخ از اولين واحدهاي سرمايه‌گذاري صادره صورت مي‌پذيرد(روش اولين صادره از اولين وارده)

 

صندوق

پیوست