صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اعمال تغییرات در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه¬گذاری توسعه ممتاز مبنی بر افزایش هزینه-های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن¬ها از مبلغ 180 میلیون ریال به مبلغ 220 میلیون ریال
منبع -
مقدمه اعمال تغییرات در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه¬گذاری توسعه ممتاز مبنی بر افزایش هزینه-های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن¬ها از مبلغ 180 میلیون ریال به مبلغ 220 میلیون ریال
متن خبر

جناب آقای مهری

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری مفید (سهامی­ خاص)

مدیر صندوق سرمایه­ گذاری توسعه ممتاز

 

با سلام و احترام؛

 در پاسخ به نامۀ شمارۀ 5403/504 مورخ 12/05/1392 موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ 28/03/1392 مجمع صندوق سرمایه­گذاری توسعه ممتاز، به اطلاع می­رساند؛ اعمال تغییرات در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه­گذاری توسعه ممتاز مبنی بر افزایش هزینه­های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن­ها از مبلغ 180 میلیون ریال به مبلغ 220 میلیون ریال از تاریخ این نامه، بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

                             

ایوب باقرتبار

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

 

 

رونوشت:

  • موسسه حسابرسی صدر، متولی محترم صندوق سرمایه­گذاری توسعه ممتاز، جهت اطلاع؛
  • اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
  • شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز، جهت اقدام.

پیوست