صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه 1392.03.28 با موضوع افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار
منبع -
مقدمه صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك ممتاز جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك توسعه ممتاز در روز دوشنبه مورخ 1392.03.28 رأس ساعت 16 در دفتر مركزي شركت كارگزاري مفيد واقع در خيابان کریمخان زند، ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه نگين، كوچه زيبا، پلاك يك با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای...
متن خبر

صورت‌جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترك ممتاز

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك توسعه ممتاز در روز دوشنبه  مورخ 1392.03.28 رأس ساعت 16 در دفتر مركزي شركت كارگزاري مفيد واقع در خيابان کریمخان زند، ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه نگين، كوچه زيبا، پلاك يك با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-     رییس مجمع: هادی مهری

2-     ناظر مجمع: مهدی آذرخش

3-     ناظر مجمع:یوسف یوسفیان

4-     منشی مجمع: حسن آذرخش

دستور جلسه:

·        موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده‌است؛ به منظور اضافه نمودن هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به نرم افزار در محاسبات صندوق سرمایه‌گذاری مشترك توسعه ممتاز به شرح زیر:

1-     هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 220 میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

ب- مصوبات:

تغییرات در جدول شماره 8-3 در ردیف مربوط به هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از مبلغ 180 میلیون ریال به مبلغ 220 میلیون ريال اعمال گردید و جدول فوق الذکر با تغییرات انجام شده به شرح ذیل به تصویب رسید:عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

حداقل 100میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یک درصد وجوه جذب شده در پذیره­نویسی اولیه با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه 2/0 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 و 10 درصد از مابه‌التفاوت روزانه‌ی سود علی‌الحساب دریافتنی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛*

کارمزد متولي

سالانه 2/0 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق*

کارمزد ضامن

سالانه 5/1 درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 60 میلیون ریال

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة صندوق

معادل 3/0 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد. **

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها***

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به

نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 220 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق****

جلسه در ساعت 17 با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك ممتاز  به شرح جدول زیر است:

ردیف

نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز

شماره ثبت

شناسه ملی

نام نماینده

تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز

درصد از کل واحدهای ممتاز

محل امضاء

1

شركت كارگزاري مفيد (سهامي خاص)

109737

10101534680

حسن آذرخش

7850

78.5

 

 

2

شركت سرمايه گذاري سايپا (سهامي عام)

10346

10100419821

مهدی علیخانی مهرجردی

2000

20

 

 

3

یوسف یوسفیان

3975

0320532534

-

50

0.5

 

4

هانی شهری

1005

4431655621

-

50

0.5

 

5

مرتضی استهری

450

0385166109

-

50

0.5

 

جمع

10.000

100

 

 

 

پیوست