صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه صندوق -تصویب صورت های مالی- 1401.03.22
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع سالانه صندوق -تصویب صورت های مالی- 1401.03.22
متن خبر

به استحضار می‌رساند، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز طبق ماده 28 اساسنامه، با موضوع تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق، روز یکشنبه مورخ 22/03/1401 ساعت 15 تشکیل می‌گردد.

پیوست