صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 1401/12/20
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 1401/12/20
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست