صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک «ممتاز»
منبع -
مقدمه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک «ممتاز» از ساعت 7:00 روز شنبه مورخ 1388/11/17 آغاز و تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 1388/11/21 ادامه خواهد داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر برو روی این لینک  کلیک کنید.
متن خبر

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک «ممتاز» از ساعت 7:00 روز شنبه مورخ 1388/11/17 آغاز و تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 1388/11/21 ادامه خواهد داشت.
برای کسب اطلاعات بیشتر برو روی این لینک  کلیک کنید.

پیوست