صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر ارزش داراییهای صندوق سرمایه گذاری ممتاز از مرز 150 میلیارد ریال گذشت
منبع -
مقدمه صندوق سرمایه گذاری مشترک ممتاز که در تاریخ 27/11/1388 شروع به فعالیت نموده است در حال حاضر با سرمایه گذاری 724 سرمایه گذار شامل 706 سرمایه گذار حقیقی و 18 سرمایه گذار حقوقی در حال فعالیت است. کل خالص ارزش داراییهای این صندوق تا تاریخ 8/1/1389 به مبلغ 152,164,040,743 ریال و در قالب 145,403 واحد سرما...
متن خبر

صندوق سرمایه گذاری مشترک ممتاز که در تاریخ 27/11/1388 شروع به فعالیت نموده است در حال حاضر با سرمایه گذاری 724 سرمایه گذار شامل 706 سرمایه گذار حقیقی و 18 سرمایه گذار حقوقی در حال فعالیت است.
کل خالص ارزش داراییهای این صندوق تا تاریخ 8/1/1389 به مبلغ 152,164,040,743 ریال و در قالب 145,403 واحد سرمایه گذاری می باشد.
نرخ صدور و ابطال این صندوق تا تاریخ 8/1/1389 به ترتیب 1,058,072 و 1,046,499 ریال اعلام شده است.

پیوست