صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر با پیوستن 900 سرمایه گذار حقیقی تازه؛ میزان تملک حقیقی ها در صندوق های سرمایه گذاری به 71 درصد رسید
منبع -
مقدمه با ورود 900 سرمایه گذار حقیقی تازه در سه هفته نخست کاری فروردین ماه امسال در بورس اوراق بهادار تهران، میزان تملک واحدهای سرمایه گذاری"حقيقي" صندوق های سرمایه گذاری به 71 درصد رسید. کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : تعدا...
متن خبر

با ورود 900 سرمایه گذار حقیقی تازه در سه هفته نخست کاری فروردین ماه امسال در بورس اوراق بهادار تهران، میزان تملک واحدهای سرمایه گذاری"حقيقي" صندوق های سرمایه گذاری به 71 درصد رسید.

کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : تعداد سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری تا روز 25 فروردین ماه 89 از مرز 6900 نفر گذشت که از این تعداد، 6659 نفر را سرمایه گذاران حقیقی تشکیل می دهند.

"ایمان مقدسیان" بیشترین تملک سرمایه‌گذاران حقیقی درصندوق‌های سرمایه‌گذاری را پارس، کارآفرین و پویا اعلام کرد. 

وی ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به بیش از 3300 میلیارد ريال ذکر کرد و اظهار داشت : حدود 1313 میلیارد ريال از این رقم، متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است.

مقدسیان تصریح کرد : یکم ایرانیان ، ممتاز و امین گلوبال نیز بیشترین ارزش صندوق های سرمایه گذاری در سهام  را در اختیار دارد.

وی در مورد بازدهی صندوق های سرمایه گذاری گفت : پیشتاز با بازدهی 4/4 درصد،  پر بازده ترین صندوق سرمایه گذاری درهفته منتهی به 25 فروردین ماه 89 بود، صندوق های سرمایه گذاری فارابی و گلچین نیز به ترتیب با 15/4 و 32/3 درصد در این هفته کسب کردند.

وی خاطر نشان کرد : صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، ماه منتهی به 25 فروردین 89 را در حالی به پایان رساندند که در این ماه، بازده آن‌ها بین 1 تا 15 درصد در نوسان بود. بیشترین بازده‌ها را صندوق‌های سرمایه‌گذاری گلچین، پیشتاز و صنعت و معدن کسب کردند. بازدهی این سه صندوق در ماه گذشته به ترتیب برابر با 31/15 ، 28/15 و 78/13 درصد بود.

مقدسیان گفت : در بین چهار صندوق سرمایه‌گذاری در سهام با اندازه بزرگ ، صندوق سرمایه‌گذاری ممتاز در ماه و هفته گذشته بیشترین بازده را از آن خود کرد. این صندوق سرمایه‌گذاری ظرف مدت زمانی کمتر از 2 ماه، بیش از 15 درصد بازدهی به دست آورده است.

کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس افزود : در دوره یکساله منتهی به 25 فروردین ماه 89 صندوق سرمایه‌گذاری آگاه با 97 درصد بیشترین بازده را به خود اختصاص داد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهم آشنا با 84 درصد و پویا با 75 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

پیوست