صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوق
منبع -
مقدمه افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوق از 5% به 10%
متن خبر

بر اساس تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک «ممتاز» مورخ 25 دی ماه 1389 ثبت شده به شماره 10762 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر میزان مشارکت در صندوق از 5% به 10% افزایش یافت.
تصمیم فوق از تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1390 اجرائی خواهد بود.

پیوست