صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
111 تایید صورتجلسه مورخ 1393.02.13صندوق توسعه ممتاز ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
112 امکان سرمایه¬گذاری صندوقهای سرمایه¬گذاری در قرارداهای سلف موازی استاندارد ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
113 تایید افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار از سوی سازمان بورس ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
114 توضیح مربوط به حذف ضامن نقدشوندگی ۱۳۹۳/۰۳/۲۶
115 صورتجلسه مجمع تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق؛ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱
116 موضوع: دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز ۱۳۹۳/۰۲/۱۶
117 صورتجلسه مجمع صندوق ممتاز-افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
118 صورتجلسه مجمع ممتاز-حذف رکن نقدشوندگی صندوق ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
119 جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز با موضوع «با موضوع تمدید و حذف ضامن نقدشوندگی صندوق و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق مذکور(فاقد ضامن نقدشوندگی) و معرفی ارکان صندوق»، ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
120 دعوت به مجمع صندوق ممتاز-هزینه دسترسی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
سایز صفحه