صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
121 تشکیل صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز+تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه¬گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران ۱۳۹۲/۰۶/۲۴
122 دعوت به مجمع صندوق ممتاز-تقاضای تمدید دوره فعالیت ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
123 صورتجلسه 1392.03.28 با موضوع افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار ۱۳۹۲/۰۵/۲۷
124 اعمال تغییرات در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه¬گذاری توسعه ممتاز مبنی بر افزایش هزینه-های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن¬ها از مبلغ 180 میلیون ریال به مبلغ 220 میلیون ریال ۱۳۹۲/۰۵/۲۷
125 تغییرات امید نامه پیرو صورتجلسه مورخه 1391/07/01 ۱۳۹۱/۱۰/۰۵
126 اعلام بلامانع بودن تغییر هزینه های متغیر کارمزد ابطال صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز ۱۳۹۱/۰۹/۲۵
127 ثبت رکورد بالاترین نرخ از زمان پذیره نویسی تا کنون ۱۳۹۱/۰۷/۰۹
128 تغییر نام صندوق و تمدید فعالیت صندوق ۱۳۹۰/۱۱/۱۸
129 آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ممتاز ۱۳۹۰/۰۷/۰۵
130 پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو ۱۳۹۰/۰۱/۲۱
سایز صفحه