صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
131 پایان پذیره نویسی صندوق اطلس ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
132 تاییدیه مجمع سالیانه ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
133 92.08.15 صورتجلسه سالانه صندوق ممتاز ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
134 دعوت به مجمع صندوق ممتاز-مجمع سالیانه صندوق ممتاز ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
135 استقرار واحد پولشویی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
136 بلامانع بودن تغییر در بندهای امیدنامه صندوق سرمایه گذاری ممتاز ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
137 تشکیل صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز+تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه¬گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران ۱۳۹۲/۰۶/۲۴
138 دعوت به مجمع صندوق ممتاز-تقاضای تمدید دوره فعالیت ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
139 صورتجلسه 1392.03.28 با موضوع افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار ۱۳۹۲/۰۵/۲۷
140 اعمال تغییرات در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه¬گذاری توسعه ممتاز مبنی بر افزایش هزینه-های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن¬ها از مبلغ 180 میلیون ریال به مبلغ 220 میلیون ریال ۱۳۹۲/۰۵/۲۷
سایز صفحه