صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/08 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
22 دعوت به مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/08 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
23 تصمیمات مجمع سالانه صندوق -تصویب صورت های مالی- 1401.03.22 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
24 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 1401.03.22 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
25 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
26 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
27 دعوت به مجمع سالانه صندوق -تصویب صورت های مالی- 1401.03.22 ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
28 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
29 تصمیمات مجمع صندوق ممتاز- تصویب صورت های مالی سالانه- 1400.03.24 ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
30 تصمیمات مجمع - هزینه کانون ها- جابه جایی وجه سرمایه گذاران- هزینه حسابرس- حد نصاب سرمایه گذاری مورخ 1400.03.31 ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
سایز صفحه