صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
61 دعوت به مجمع صندوق ممتاز تمدید فعالیت مورخ 99.01.23 ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
62 تصمیمات مجمع -ممتاز-اساسنامه-کدال-تجزیه وکاهش ارزش اسمی-انتقال ممتاز 98.12.04 ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
63 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
64 تصمیمات مجمع -ممتاز-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی-کارمزد ارکان-بازارپایه 98.12.04 ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
65 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
66 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ 98.12.04 ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
67 دعوت به مجمع -تجزیه واحد ها- تغییر هزینه ارکان- انتقال واحد ممتاز-ثبت کدال-کاهش ارزش اسمی و خرید در بازار پایه فرابورس در صندوق ممتاز مورخ 98.12.04 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
68 تصمیمات مجمع - افزایش هزینه نظارت سازمان صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
69 تصمیمات مجمع -سالانه صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
70 تصمیمات مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق ممتاز مورخ 98.03.28 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
سایز صفحه