صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
71 امکان سرمایه¬گذاری صندوقهای سرمایه¬گذاری در قرارداهای سلف موازی استاندارد ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
72 تایید افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار از سوی سازمان بورس ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
73 توضیح مربوط به حذف ضامن نقدشوندگی ۱۳۹۳/۰۳/۲۶
74 صورتجلسه مجمع تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق؛ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱
75 موضوع: دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز ۱۳۹۳/۰۲/۱۶
76 صورتجلسه مجمع صندوق ممتاز-افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
77 صورتجلسه مجمع ممتاز-حذف رکن نقدشوندگی صندوق ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
78 جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز با موضوع «با موضوع تمدید و حذف ضامن نقدشوندگی صندوق و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق مذکور(فاقد ضامن نقدشوندگی) و معرفی ارکان صندوق»، ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
79 دعوت به مجمع صندوق ممتاز-هزینه دسترسی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
80 دعوت به مجمع صندوق ممتاز-حذف رکن ضامن نقد شوندگی صندوق ممتاز ۱۳۹۳/۰۱/۱۶
سایز صفحه