صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تشکیل صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز+تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه¬گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران
منبع -
مقدمه بسمه تعالی صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز 1- تشکیل جلسه : مجمع صندوق سرمایه¬گذاری توسعه ممتاز ثبت شده به شماره 29051 نزد مرجع ثبت شرکت¬ها و ثبت شده به شماره 10762 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد صاحبان واحد های سرمایه¬گذاری ممتاز رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 16/06...
متن خبر

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

1-   تشکیل جلسه :

 مجمع صندوق سرمایه­گذاری توسعه ممتاز ثبت شده به شماره 29051 نزد مرجع ثبت شرکت­ها و ثبت شده به شماره 10762 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد صاحبان واحد های سرمایه­گذاری ممتاز رأس ساعت 14:30 روز شنبه  مورخ 16/06/1392 در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان کریمخان‌زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا،  پلاک 1 تشکیل گردید.

 

2-    انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

1-    آقای هادی مهری                    رئیس مجمع

2-    آقای محمود صدر                      ناظر (نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر - متولی)

3-    آقای یوسف یوسفیان                ناظر  (نماینده محترم شرکت کارگزاری مفید - مدیر)

4-    آقای حسن فلاح‌زاده                 دبیر مجمع

 

3- دستور جلسه:

          دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

3-1-  تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه­گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛

3-2- سایر موارد.

 

4-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

4-1- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه­گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت" و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند"

به انتهای  بند 2-2-1 امیدنامۀ صندوق­ اضافه گردید؛

ب) عبارت" و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند"

به انتهای  بند 2-2-2 امیدنامۀ صندوق­ اضافه گردید؛

ج) در جدول نصاب­های بند 2- 3 امیدنامه صندوق عبارت" و بازار دوم" بعد از عبارت" بازار اول" اضافه شود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز به شرح جدول زیر است :

ردیف

نام دارنده واحد

سرمایه­گذاری ممتاز

شماره ثبت

شناسه ملی

نام نماینده

تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز

درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

محل امضاء

1

شرکت کاگزاری مفید (سهامی خاص)

109737

10101534680

هادی مهری

7,850

78.5 %

 

2

شرکت سرمایه‌گذاری سایپا ( سهامی عام)

10346

10100419821

مهدی علیخانی مهرجردی

2,000

20 %

 

3

یوسف یوسفیان

3975

0320532534

-

50

0.5 %

 

4

مرتضی استهری

450

0385166109

-

50

0.5 %

 

5

رضا ابراهیمی قلعه‌حسن

1544

0941329631

-

50

0.5 %

 

جمع

10,000

100 %

 

 مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه‌حسن ، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

پیوست
مشاهده پیوست