صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تغییر متولی صندوق
منبع -
مقدمه تغییر متولی صندوق در مجمع مورخ 1395/02/29
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست