صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع سالانه صندوق -تصویب صورت های مالی- 1401.03.22
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع سالانه صندوق -تصویب صورت های مالی- 1401.03.22
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست