صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۹۲۱ ۱۳۸۹/۰۶/۱۷ (۰.۶۵) (۰.۱۶) (۹۰.۶۹) (۴۴)
۴۹۲۲ ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ (۱.۵۸) (۱.۰۲) (۹۹.۷) (۹۷.۵۹)
۴۹۲۳ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ ۰.۱۱ ۰.۰۶ ۴۸.۸۸ ۲۶.۷۳
۴۹۲۴ ۱۳۸۹/۰۶/۱۴ ۱.۴۳ ۱.۷۵ ۱۷,۹۵۵.۹۵ ۵۵,۸۹۳.۲۹
۴۹۲۵ ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ ۱.۶۳ ۲.۰۱ ۳۶,۱۴۰.۰۴ ۱۴۰,۳۷۴.۱۶
۴۹۲۶ ۱۳۸۹/۰۶/۱۲ ۰ ۰ ۰.۲۳ ۰
۴۹۲۷ ۱۳۸۹/۰۶/۱۱ ۰ ۰ ۰.۲۳ ۰
۴۹۲۸ ۱۳۸۹/۰۶/۱۰ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۴۶) ۰
۴۹۲۹ ۱۳۸۹/۰۶/۰۹ (۰.۰۶) ۰.۱ (۲۰.۷۱) ۴۳.۳۳
۴۹۳۰ ۱۳۸۹/۰۶/۰۸ ۰.۷۵ ۰.۹۶ ۱,۴۱۰.۳۵ ۳,۱۴۵.۱۳
۴۹۳۱ ۱۳۸۹/۰۶/۰۷ ۲.۰۶ ۲.۱۱ ۱۷۱,۶۳۴.۵۸ ۲۰۲,۵۲۷.۹
۴۹۳۲ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ ۰.۸۶ ۰.۹۷ ۲,۱۵۰.۸۹ ۳,۳۴۳.۰۴
۴۹۳۳ ۱۳۸۹/۰۶/۰۵ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۴۹۳۴ ۱۳۸۹/۰۶/۰۴ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۴۹۳۵ ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۰.۷۵ ۰.۴۷ ۱,۴۳۷.۸۱ ۴۵۱.۱۷
۴۹۳۶ ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ ۰.۴۱ ۰.۲۱ ۳۳۹.۷ ۱۱۵.۳
۴۹۳۷ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ ۰.۶۸ ۰.۹۴ ۱,۱۰۰.۵۳ ۲,۹۲۲.۱۳
۴۹۳۸ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ (۰.۲۹) (۰.۱) (۶۵.۰۴) (۳۰.۶۳)
۴۹۳۹ ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ ۰.۰۲ (۰.۲۱) ۹.۵۳ (۵۲.۸۵)