صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۰۰۱ ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ (۰.۱۷) ۰ (۴۵.۲۸) ۰
۵۰۰۲ ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ (۰.۴۱) (۰.۲۲) (۷۷.۳۵) (۵۴.۹۹)
۵۰۰۳ ۱۳۸۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ (۰.۰۳) ۰
۵۰۰۴ ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰۰۵ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ (۰.۴۴) ۰.۵۸ (۸۰.۰۵) ۷۳۸.۸
۵۰۰۶ ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ ۰.۷۲ ۰ ۱,۲۵۱.۰۷ ۰
۵۰۰۷ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ ۰.۷۶ ۰.۷۶ ۱,۵۱۲.۳۴ ۱,۵۰۳.۰۴
۵۰۰۸ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ ۰.۵۸ ۰.۸۹ ۷۳۶.۱۲ ۲,۴۴۵.۶
۵۰۰۹ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ ۰.۶۹ ۰ ۱,۱۱۳.۰۸ ۰
۵۰۱۰ ۱۳۸۹/۰۳/۲۱ ۰ ۰ ۰.۱۲ ۰
۵۰۱۱ ۱۳۸۹/۰۳/۲۰ ۰ ۰ ۰.۰۹ ۰
۵۰۱۲ ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ (۰.۸۷) (۰.۶۶) (۹۵.۸۲) (۹۱.۱۵)
۵۰۱۳ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ ۰.۳۱ ۰.۱ ۲۰۶.۱۱ ۴۱.۶۸
۵۰۱۴ ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ (۰.۲۸) (۰.۲۱) (۶۳.۶۲) (۵۳.۱۶)
۵۰۱۵ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ (۰.۴۷) (۰.۱۲) (۸۲.۰۶) (۳۶.۶۱)
۵۰۱۶ ۱۳۸۹/۰۳/۱۵ ۰ ۰ ۱.۳۶ ۰
۵۰۱۷ ۱۳۸۹/۰۳/۱۴ ۰ ۰ ۱.۳۶ ۰
۵۰۱۸ ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ ۰ ۰ ۱.۳۶ ۰
۵۰۱۹ ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ ۰.۶۳ ۰.۵۲ ۸۸۵.۳۲ ۵۶۴.۵۵