صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۹۴۱ ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ ۰ ۰ ۰.۴۷ ۰
۴۹۴۲ ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ ۰.۹۴ ۰.۵۸ ۲,۸۹۸.۰۹ ۷۳۸.۳۶
۴۹۴۳ ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ ۰.۷۲ ۰.۸۶ ۱,۲۶۱.۶۶ ۲,۱۶۲.۸۴
۴۹۴۴ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ ۰.۲۸ ۰.۳۹ ۱۷۹.۳۲ ۳۲۰.۰۶
۴۹۴۵ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ (۰.۹۱) (۰.۹۷) (۹۶.۴) (۹۷.۱۴)
۴۹۴۶ ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ (۰.۵۵) (۰.۷۷) (۸۶.۴۵) (۹۴)
۴۹۴۷ ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ ۰ ۰ ۰.۸۸ ۰
۴۹۴۸ ۱۳۸۹/۰۵/۲۱ ۰ ۰ ۰.۸۸ ۰
۴۹۴۹ ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ ۱.۱۵ ۰.۹۱ ۶,۴۱۹.۰۷ ۲,۶۵۴.۹۹
۴۹۵۰ ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ ۱.۱۳ ۱.۳ ۵,۸۵۷.۳۲ ۱۰,۹۰۱.۵۷
۴۹۵۱ ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ ۰.۱۲ ۰ ۵۵.۶۴ ۰
۴۹۵۲ ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۲) ۰.۱۲ (۵.۴۸) ۵۴.۴۹
۴۹۵۳ ۱۳۸۹/۰۵/۱۶ ۰.۹۶ ۱.۷۷ ۳,۱۳۲.۸۴ ۵۹,۴۹۸.۳۵
۴۹۵۴ ۱۳۸۹/۰۵/۱۵ ۰ ۰ ۰.۸ ۰
۴۹۵۵ ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ ۰ ۰ ۰.۸۲ ۰
۴۹۵۶ ۱۳۸۹/۰۵/۱۳ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۱۰۳.۲۱ ۱۲۴.۹۳
۴۹۵۷ ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ ۱.۲۲ ۱.۲۷ ۸,۴۱۱.۷۵ ۹,۷۷۹.۴۶
۴۹۵۸ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ ۰.۹۷ ۱.۳۱ ۳,۳۴۰.۲ ۱۱,۵۱۷.۰۷
۴۹۵۹ ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۸ ۰.۱۹ ۳۱.۶۸ ۹۷.۲۱