صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۹۸۱ ۱۳۸۹/۰۴/۱۹ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۴۹۸۲ ۱۳۸۹/۰۴/۱۸ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۴۹۸۳ ۱۳۸۹/۰۴/۱۷ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۴۹۸۴ ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ ۱.۵۵ ۱.۰۱ ۲۷,۳۷۳.۷۹ ۳,۸۱۹.۹۹
۴۹۸۵ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ ۰.۳۴ ۰.۱۳ ۲۵۰.۳۵ ۵۸.۶
۴۹۸۶ ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ ۰.۵۲ ۰.۳۴ ۵۶۷.۶۸ ۲۴۲.۴۷
۴۹۸۷ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ (۰.۱۵) (۰.۳۹) (۴۲.۰۱) (۷۶.۰۵)
۴۹۸۸ ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ (۰.۲) ۰.۴ (۵۱.۴۸) ۳۳۰.۲۹
۴۹۸۹ ۱۳۸۹/۰۴/۱۱ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰
۴۹۹۰ ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ ۰ (۰.۳۴) (۰.۸۱) (۷۱.۰۲)
۴۹۹۱ ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۲۱.۲۲ ۱۹.۲
۴۹۹۲ ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ (۰.۳۲) ۰.۳۱ (۶۸.۵۶) ۲۰۵.۲۲
۴۹۹۳ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ (۰.۲) (۰.۰۱) (۵۲.۱۵) (۵.۱۵)
۴۹۹۴ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ (۰.۲۵) ۰.۰۹ (۶۰.۲۸) ۴۰.۸۴
۴۹۹۵ ۱۳۸۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۴۹۹۶ ۱۳۸۹/۰۴/۰۴ ۰ ۰ (۰.۶۳) ۰
۴۹۹۷ ۱۳۸۹/۰۴/۰۳ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۴۹۹۸ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ ۱.۳۵ ۰.۹۷ ۱۳,۱۹۲.۷۴ ۳,۲۵۶.۰۲
۴۹۹۹ ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۰.۹۴ ۰.۶۶ ۲,۸۸۸.۷۴ ۹۸۹.۶۸